-40% na pierwszą transakcję

Wypróbuj nasz kantor i wymień walutę po bardzo atrakcyjnym kursie zbliżonym do kursu rozliczeń międzybankowych. 

 Wymień walutę po bardzo atrakcyjnym kursie 

Promocja dotyczy klientów nowo zarejestrowanych, a także tych którzy jeszcze nie dokonali żadnej transakcji w naszym kantorze. BONUS na wymianę został już uruchomiony. Zapraszamy do wymiany w naszym kantorze.Akcja promocyjna trwa do 21.06.2019 r. Promocja "-40% na pierwszą transakcję" umożliwia jednorazową wymianę dowolnej kwoty po kursie zbliżonym do środka rynku wymiany walut Forex.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin promocji „– 40% na pierwszą transakcję”
§ 1. Postanowienia ogólne
Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w akcji
promocyjno – reklamowej pod nazwą „-40% na pierwszą transakcję” zwanej dalej Akcją.
Celem akcji jest pozyskiwanie nowych klientów oraz uatrakcyjnianie i promowanie oferty sprzedaży.
§ 2. Czas i miejsce trwania akcji promocyjnej
Akcja została ustanowiona na czas określony od 12.06.2019 do 21.06.2019. Miejscem Akcji jest internetowy portal do wymiany walut kantorekspert.pl .
§ 3. Organizator akcji promocyjnej
Organizatorem akcji jest K&P Kantor Wymiany Walut — kantor internetowy Kantorekspert.pl z siedzibą w Biłgoraju ul. Kopernika 27, 23-400 Biłgoraj.
§ 4. Uczestnik Akcji
1) Uczestnikiem Akcji, zwanej dalej Uczestnikiem, może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej spełniająca warunki określone w niniejszym Regulaminie.
2) Warunkiem udziału przez Uczestnika w Akcji jest założenie darmowego profilu oraz wymiana waluty w kantorze internetowym kantorekspert.pl w okresie trwania Akcji.
Powyższe oznacza:
a) w przypadku wymiany walut objętych Akcją – moment wymiany walut na www.kantorekspert.pl w okresie obowiązywania Akcji, tj. 12.06.2019 do 21.06.2019, potwierdzony zostanie wysłaniem wiadomości SMS na numer telefonu klienta.
3) Oprócz spełnienia warunków powyższych, dodatkowym warunkiem wzięcia udziału w Akcji jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu przez Uczestnika i jego zaakceptowanie oraz zapoznanie z treścią regulaminu portalu www.kantorekspert.pl.
§ 5. Zasady Akcji
1) Akcja została ustanowiona na czas określony od 12.06.2019 do 21.06.2019. Oznacza to, że wymiany dokonane po upływie tego czasu nie będą objęte kursami promocyjnymi.
2) Akcja „- 40% na pierwszą transakcję” nie łączy się i nie pokrywa z inną promocją lub rabatem. W przypadku, gdy klient wynegocjował dla siebie inny rabat, korzystając z możliwości negocjacji kursów, zaoferowane upusty nie łączą się a klientowi przysługuję opust w wysokości najwyższego z zaoferowanych opustów. Akcja polega na możliwości jednorazowej wymiany czterech podstawowych walut ( EUR, USD, GBP, CHF ) po kursie o 40 pipsów lepszym i dotyczy tylko pierwszej transakcji.
§ 6. Postanowienia końcowe
1) Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.06.2019 r. i obowiązuje do dnia 21.06.2019 r. a jego treść dostępna jest na www.kantorekspert.pl.
2) We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz regulamin portalu www.kantorekspert.pl.

<< Aktualności kantorekspert.pl