-40% na pierwszą transakcję

Wypróbuj nasz kantor i wymień walutę po bardzo atrakcyjnym kursie zbliżonym do kursu rozliczeń międzybankowych. 

 Wymień walutę po bardzo atrakcyjnym kursie 

Promocja dotyczy klientów nowo zarejestrowanych, a także tych którzy jeszcze nie dokonali żadnej transakcji w naszym kantorze. BONUS na wymianę został już uruchomiony. Zapraszamy do wymiany w naszym kantorze.Akcja promocyjna trwa do 21.06.2019 r. Promocja "-40% na pierwszą transakcję" umożliwia jednorazową wymianę dowolnej kwoty po kursie zbliżonym do środka rynku wymiany walut Forex.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin promocji „– 40% na pierwszą transakcję”
§ 1. Postanowienia ogólne
Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w akcji
promocyjno – reklamowej pod nazwą „-40% na pierwszą transakcję” zwanej dalej Akcją.
Celem akcji jest pozyskiwanie nowych klientów oraz uatrakcyjnianie i promowanie oferty sprzedaży.
§ 2. Czas i miejsce trwania akcji promocyjnej
Akcja została ustanowiona na czas określony od 12.06.2019 do 21.06.2019. Miejscem Akcji jest internetowy portal do wymiany walut kantorekspert.pl .
§ 3. Organizator akcji promocyjnej
Organizatorem akcji jest K&P Kantor Wymiany Walut — kantor internetowy Kantorekspert.pl z siedzibą w Biłgoraju ul. Kopernika 27, 23-400 Biłgoraj.
§ 4. Uczestnik Akcji
1) Uczestnikiem Akcji, zwanej dalej Uczestnikiem, może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej spełniająca warunki określone w niniejszym Regulaminie.
2) Warunkiem udziału przez Uczestnika w Akcji jest założenie darmowego profilu oraz wymiana waluty w kantorze internetowym kantorekspert.pl w okresie trwania Akcji.
Powyższe oznacza:
a) w przypadku wymiany walut objętych Akcją – moment wymiany walut na www.kantorekspert.pl w okresie obowiązywania Akcji, tj. 12.06.2019 do 21.06.2019, potwierdzony zostanie wysłaniem wiadomości SMS na numer telefonu klienta.
3) Oprócz spełnienia warunków powyższych, dodatkowym warunkiem wzięcia udziału w Akcji jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu przez Uczestnika i jego zaakceptowanie oraz zapoznanie z treścią regulaminu portalu www.kantorekspert.pl.
§ 5. Zasady Akcji
1) Akcja została ustanowiona na czas określony od 12.06.2019 do 21.06.2019. Oznacza to, że wymiany dokonane po upływie tego czasu nie będą objęte kursami promocyjnymi.
2) Akcja „- 40% na pierwszą transakcję” nie łączy się i nie pokrywa z inną promocją lub rabatem. W przypadku, gdy klient wynegocjował dla siebie inny rabat, korzystając z możliwości negocjacji kursów, zaoferowane upusty nie łączą się a klientowi przysługuję opust w wysokości najwyższego z zaoferowanych opustów. Akcja polega na możliwości jednorazowej wymiany czterech podstawowych walut ( EUR, USD, GBP, CHF ) po kursie o 40 pipsów lepszym i dotyczy tylko pierwszej transakcji.
§ 6. Postanowienia końcowe
1) Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.06.2019 r. i obowiązuje do dnia 21.06.2019 r. a jego treść dostępna jest na www.kantorekspert.pl.
2) We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz regulamin portalu www.kantorekspert.pl.

<< Aktualności

Aplikacja KantorEkspert

Pobierz aplikację
szybko i wygodnie sprawdzaj kursy
aplikacja kantorekspert.pl google
aplikacja kantorekspert.pl apple
aplikacja kantorekspert.pl

Kursy walut

kupnosprzedaż
Flaga EUREUR4.4026 4.4286
Flaga USDUSD3.7493 3.7753
Flaga GBPGBP4.8899 4.9139
Flaga CHFCHF4.0685 4.1005
Flaga NOKNOK0.4072 0.4142
Flaga SEKSEK0.4259 0.4319
2020-08-03 16:24:41
Kurs na żywo: włącz
więcej walut
zamknij