Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Zagadnienia ogólne

Kantor internetowy jest specjalnym serwisem internetowym, który umożliwia dokonywanie wymiany walut online bez wychodzenia z domu. Wymiana walut w kantorze internetowym odbywa się z wykorzystaniem kont bankowych i jest całkowicie bezpieczna.
Z kantoru KantorEkspert.pl mogą korzystać osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. Wystarczy zarejestrować się w naszym e-kantorze i korzystać z usług serwisu. Usługi naszego kantoru internetowego szczególnie polecamy:
 • kredytobiorcom, którzy chcą samodzielnie spłacać raty kredytów walutowych
 • osobom pracującym za granicą, które chcą przelewać pieniądze rodzinie
 • małym firmom i dużym przedsiębiorcom, którzy chcą rozliczać się ze swoimi kontrahentami w walucie obcej w kraju i za granicą
 • osobom, które chcą zarabiać na wymianie waluty
Aby korzystać z wymiany walutowej w naszym kantorze internetowym, potrzebne jest posiadanie przynajmniej jednego konta złotówkowego i przynajmniej jednego konto walutowego.
Obsługa klienta pracuje w dni robocze, w godzinach 8:30 - 20:00.
Obsługa kantoru internetowego pracuje w dni robocze w godzinach od 08:30 do 20:00 i tylko w tym czasie realizowane i księgowane będą Twoje transakcje.
Koszt połączenia na nasz numer infolinii jest uzależniony od opłat wynikających z cennika Twojego operatora telefonicznego.

Bezpieczeństwo

 • KantorEkspert.pl jest kantorem online, operatorem serwisu internetowego jest K&P Kantor Wymiany Walut.
 • Wszystkie transakcje walutowe wymiany online realizowane są poprzez przelewy bankowe. Kantor nie ma dostępu do Twoich rachunków bankowych, identyfikatorów i haseł.
 • Wymiana danych na stronie internetowej kantoru internetowego odbywa się z wykorzystaniem rozszerzonego protokołu szyfrującego SSL wykorzystującym klucz o długości 256 bitów i jest on powszechnie stosowany w bankowości elektronicznej. Użytkownicy KantorEkspert.pl mogą mieć pewność, że przesyłane przez nich dane są całkowicie bezpieczne.
Przelewy są wykonywane zawsze w oparciu o stworzone do tego celu transakcyjne platformy bankowe, ponadto są zabezpieczone przez sam bank, w którym dokonujesz przelewu.
Waluta, którą wpłacasz na konto kantoru internetowego KantorEkspert.pl po zaksięgowaniu jest zawsze widoczna w Twoim portfelu walutowym. Twoja waluta nie jest wykorzystywana do bieżącego finansowania działalności kantoru, ani też nie jest inwestowana. Wpłacone przez Ciebie środki pieniężne są na rachunku bankowym tak długo, aż nie wykonasz dyspozycji ich wymiany lub wypłaty na wskazany przez Ciebie rachunek bankowy.
Tak, Twoje dane osobowe są bezpieczne a w celu ochrony Twoich danych osobowych opracowaliśmy i wdrożyliśmy procedury ochrony i przechowywania danych osobowych. Zbiór danych osobowych pod nazwą "KantorEkspert.pl" jest zgłoszony do GIODO. Ponadto, nikt poza Tobą nie może dokonywać żadnych zmian Twoich danych osobowych w panelu klienta. Twoje dane nie są także udostępniane osobom trzecim w celach marketingowych lub innych.
Tak, Twoje hasło jest bezpieczne ponieważ jest przechowywane w naszej bazie danych w formie zaszyfrowanej. Dodatkowo hasło przesyłane do naszego serwisu podczas logowania jest także szyfrowane przez certyfikat SSL (Secure Sockets Layer) wykorzystującym klucz o długości 256 bitów i jest on powszechnie stosowany w bankowości elektronicznej. Użytkownicy KantorEkspert.pl mogą mieć pewność, że przesyłane przez nich hasła oraz dane są całkowicie bezpieczne.
Pamiętaj jednak, że KantorEkspert.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przypadkowym przekazaniem przez Ciebie osobom trzecim hasła dostępu do Twojego konta użytkownika. Dlatego ważne jest, abyś zachowywał poufność danych dostępowych do swojego konta użytkownika, a w szczególności dbał o poufność swojego hasła.

Zawieranie transakcji wymiany walut

Aby zostać klientem wystarczy założyć konto w serwisie KantorEkspert.pl poprzez kliknięcie na przycisk ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO a następnie należy wypełnić formularz rejestracyjny. Kolejnym krokiem jest aktywowanie założonego konta użytkownika poprzez odebranie wiadomość przesłanej przez nas na Twoją skrzynkę e-mail i klikając na link aktywacyjny.
Jeśli po rejestracji konta użytkownika nie otrzymałeś od nas wiadomości e-mail z linkiem aktywacyjnym, prawdopodobnie link aktywacyjny znajduje się w folderze SPAM w Twojej skrzynce mailowej. Niektóre serwery pocztowe po prostu traktują tego typu wiadomości e-mail właśnie jako SPAM i są one automatycznie blokowane lub przenoszone do folderu z niechcianą pocztą. Jeżeli w dalszym ciągu nie otrzymałeś wiadomości z linkiem aktywacyjnym wejdź na stronę LINK AKTYWACYJNY i wyślij ponownie link aktywacyjny.
Założenie w serwisie KantorEkspert.pl jest darmowe. Posiadanie konta nie wiąże się z żadnymi kosztami.
Nie. Kantor online KantorEkspert.pl nie pobiera żadnych prowizji.
Nie. Kantor online KantorEkspert.pl pobiera żadnych opłat za prowadzenie Twojego konta użytkownika.
Aby skorzystać z wymiany walut online należy:
 • Założyć nowe konto
 • Zapoznać się z regulaminem i dokonać jego akceptacji
Dla osoby fizycznej niezbędne dane to:
 • Imię i Nazwisko
 • Adres zameldowania (ew. wraz z adresem korespondencyjnym)
 • Adres e-mail (który będzie jednocześnie loginem)
 • Nr telefonu kontaktowego
Dla firm niezbędne dane to:
 • Nazwa i adres firmy
 • NIP
 • Nr telefonu kontaktowego
 • Niezbędne jest także ustanowienie oraz podanie danych (imię, nazwisko, służbowy adres e-email oraz służbowy numer telefonu komórkowego) Reprezentanta firmy, czyli osoby która będzie upoważniona przez Użytkownika ( w tym przypadku firmę) do realizacji transakcji w Serwisie KantorEkspert.pl
Nie musisz być zameldowany na terenie Polski, aby korzystać z usług kantoru online KantorEkspert.pl

Banki, przelewy, czas i koszty

Szczegółowe informacje na temat posiadanych rachunków bankowych znajdują się w zakładce BANKI.
Tak. Z naszego e-kantoru można dokonać transakcji z dowolnego banku w Polsce.
Szczegółowe informacje dotyczące kosztów przelewów bankowych wykonywanych przez KantorEkspert.pl znajdują się w zakładce KOSZTY PRZELEWÓW.
Szczegółowe informacje dotyczące czasu trwania przelewów wykonywanych przez KantorEkspert.pl znajdują się w zakładce CZAS PRZELEWÓW.
W poszczególnych bankach są różne godziny sesji przychodzących i wychodzących dlatego są księgowane w różnym czasie.
KantorEkspert.pl rozlicza zlecenia w dni powszednie w godzinach 8.30-20.00 i tylko w tym czasie wysyłane są przelewy zwrotne do Klientów. Jeżeli dokonujesz transakcji z użyciem rachunków w bankach w których KantorEkspert.pl posiada swoje rachunki rozliczenie następuje w ciągu kilkunastu minut. Przelewy w ramach tego samego banku są realizowane w czasie rzeczywistym (online). Jeżeli dokonujesz transakcji z użyciem rachunków w banku, w którym KantorEkspert.pl nie posiada swoich rachunków - rozliczenie nastąpi w czasie od 24h do 48h.
Przelew walutowy lub złotówkowy wykonywany w ramach banków, w których KantorEkspert.pl posiada konta bankowe jest zwykle darmowy i online. Przelewy pomiędzy różnymi bankami w złotówkach są księgowane w sesjach od 3 do 5 razy dziennie. Godziny i ilość sesji są indywidualne dla każdego banku. Przelewy pomiędzy różnymi bankami w walucie EUR realizowane są dnia następnego. Przelewy w pozostałych walutach USD, GBP, CHF są realizowane od 24h do 48h. Pamiętaj, że każdy bank dodatkowo ma określone sesje przelewów wychodzących i przychodzących, po przekroczeniu których przelew może zostać przesunięty i zrealizowany w kolejnym dniu roboczym.

Portfel walutowy - wpłaty, wypłaty, wymiana walut

Aby zasilić portfel walutowy należy postępować zgodnie z poleceniami zakładki - WPŁATA ŚRODKÓW. Następnie krok po kroku wypełnij formularz wpłaty środków. Po wypełnieniu formularza transakcji otrzymasz dokładne informacje w jaki sposób i na jaki nr rachunku wykonać przelew na konto KantorEkspert.pl. Podczas wykonywania przelewu zwróć uwagę, aby podać prawidłowy tytuł przelewu, zgodnie z otrzymanymi danymi do przelewu. Po dokonaniu przelewu kliknij przycisk POTWIERDZAM PRZELEW. Pozwoli nam to szybciej zaksięgować Twoją wpłatę. Pamiętaj, że KantorEkspert.pl nie pobiera pieniędzy z Twojego konta bankowego, a przelew zadeklarowanej kwoty musisz wykonać sam.
Tak. Możesz w dowolnym momencie dokonać wypłaty swoich środków - wystarczy napisać email na kontakt@kantorekspert.pl z taką dyspozycją wypłaty do KantorEkspert.pl W dyspozycji przelewu zwrotnego proszę napisać na jaką kwotę mamy wykonać przelew zwrotny oraz proszę podać numer rachunku bankowego z którego został wykonany przelew do KantorEkspert.pl.
Wpłacone przez Ciebie środki będą widoczne w Twoim portfelu walutowym po zaksięgowaniu takiej wpłaty na rachunku bankowym KantorEkspert.pl. Gdy przelew jest wykonywany w ramach tego samego banku wówczas środki w Twoim portfelu walutowym będą widoczne od kliku do kilkunastu minut od wykonania przelewu. Gdy przelew odbywa się w ramach dwóch różnych banków wówczas środki w Twoim portfelu walutowym będą widoczne po zaksięgowaniu takiego przelewu na rachunku bankowym KantorEkspert.pl i może to potrwać dłużej. KantorEkspert.pl księguje wpłaty i wypłaty w dni robocze w godzinach od 08:30 do 20:00.
Aby wykonać transakcję wymiany waluty z Twojego portfela walutowego, należy kliknąć zakładkę KUP / SPRZEDAJ. Następnie określ rodzaj transakcji kupno/sprzedaż i walutę. Wybierz rachunek bankowy na który chcesz otrzymać przelew zwrotny. W każdej chwili możesz zmienić ilość kupowanej lub sprzedawanej waluty klikając przycisk zmień ilość przed zatwierdzeniem transakcji. Jeżeli przez 10 sekund nie zatwierdzisz transakcji, to aktualny kurs, który wyświetli Ci się automatycznie wygaśnie. Należy wtedy ponownie pobrać nowy kurs wymiany przez kliknięcie "PRZELICZ PONOWNIE" i w dogodnym dla siebie momencie zatwierdzić transakcję.
Minimalna kwota transakcji wynosi 100 jednostek waluty (100 EUR, 100 USD, 100 GBP, 100 CHF), bądź ich równowartość w PLN.
Nie ma żadnych ograniczeń odnośnie maksymalnej kwoty wymiany czy też częstotliwości zawieranych transakcji. Transakcja ponadprogowa jest to jedna lub kilka transkacji z przyjętego okresu czas (KantorEkspert.pl za ten okres przyjmuję dobę) których wartość przekracza 15.000 euro lub równowartość tej kwoty w przeliczeniu na inne waluty. Ustawa nakłada obowiązek rejestracji transakcji o wartości powyżej 15000 euro lub ekwiwalent tej kwoty w przeliczeniu na inne waluty zgodnie z obowiązującymi przepisami są zgłaszane przez serwis do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF).
zamknij