Powiadomienia SMS - nowa funkcja KantorEkspert.pl

Od dziś nasi klienci będą informowani wiadomością SMS o zasileniu środkami portfela walutowego. Funkcja jest przeznaczona dla wszystkich użytkowników kantoru internetowego, którzy mają zdefiniowany numer telefonu w formularzu danych osobowych. Zapraszamy do skorzystania z nowej funkcjonalności Kantorekspert.pl

<< Aktualności kantorekspert.pl