Zmiany w sposobie płatności kartą w Grupie SGB oraz ING.

Dodatkowe zabezpieczenia kart kredytowych w Grupie SGB oraz ING.Od dnia 31.10.2020 r. zostanie zmieniony sposób płatności kartą debetową w internecie dla klientów Spółdzielczej Grupy Bankowej. W ramach SGB wchodzi ponad 190 Banków Spółdzielczych i SGB-Bank S.A.. Grupa ta obsługuje łącznie ponad 1,5 miliona klientów. W komunikacie podano, że do tego czasu trzeba wybrać jedną z metod potwierdzenia transakcji. Inaczej płatności nie będą mogły zostać zrealizowane.


Od 31 paździenika płatności kartą debetową w internecie (z usługą 3D Secure), klienci SGB będą mogli potwierdzić na dwa sposoby. Klienci dokonają tego potwierdzenia w aplikacji SGB Mobile albo poprzez odpowiedź na pytanie weryfikacyjne i podanie hasła 3D Secure (kod SMS). Hasło będzie przesłane na numer telefonu podany do kontaktu w swoim banku. Od 30 września odpowiedź na pytanie weryfikacyjne można ustalić w swoim banku. Natomiast od 19 października, bez konieczności wizyty w placówce banku, będzie można wybrać metodę potwierdzania transakcji internetowych w aplikacji SGB Mobile.

Od 30 września nowe rozwiązania wdrożono również w ING Banku Śląskim. Zmiana ta dotyczy wszystkich kart debetowych i kredytowych. ING wskazał, że powodem zmian jest unijna dyrektywa PSD2 wdrożona ustawą o usługach płatniczych. Przepisy te wymagają od banków stosowania silnego uwierzytelniania, czyli dodatkowego potwierdzenia przy okazji płatności kartą w internecie.

<< Aktualności kantorekspert.pl