Podniesienie stóp procentowych w Polsce

Stopy procentowe w Polsce Podniesienie stóp procentowych to sposób banku centralnego do regulowania ilości pieniędzy na rynku. Nie jest to jednak rozwiązanie bez wad - wzrost stóp procentowych NBP w październiku b.r. skutkował m.in. podwyżkami rat kredytów. Po co więc je podnosić? Czy niesie to tylko negatywne skutki?

Czym jest stopa procentowa?

Stopa procentowa to wyznacznik tego, ile należy zapłacić za udzielenie kredytu bądź ile procent wyniesie zysk z ulokowanych w banku oszczędności. Najprościej ujmując jest to swego rodzaju cena – za udzielenie kredytu bądź udostępnienie pieniędzy.  
Wysokość stóp procentowych w Polsce ustala Rada Polityki Pieniężnej – organ Narodowego Banku Polskiego, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim.

Rodzaje stóp procentowych

NBP określa kilka podstawowych stóp procentowych, tj.:
Stopę referencyjną – minimalna cena, po jakiej bank kupuje lub sprzedaje papiery wartościowe
Stopę lombardową – podstawa do oszacowania maksymalnego oprocentowania kredytów, a także cena, po której NBP udziela innym bankom pożyczek 
Stopę depozytową –oprocentowanie jednodniowych depozytów, najniższe dopuszczalne oprocentowanie na ryku bankowym 
Stopę redyskontową – cena, za jaką NBP skupuje weksle od banków komercyjnych. 
Stopę dyskonta weksli – cena po której BNP przejmuje wcześniej dysponowane w nim weksle banków komercyjnych.

Podniesienie stóp procentowych w Polsce

Ostatnia podwyżka stóp procentowych miała miejsce 9 lat temu – aż do października bieżącego roku stopy procentowe w Polsce nie wzrastały.  Wprowadzone zmiany oprocentowania dotyczyły wszystkich stóp NBP, tj:
referencyjnej (z 0,5% do 1,25%)
lombardowej (1->1,75%) 
depozytowej (0%-> 0,75%)
redyskontowej weksli (0,51% -> 1,30%) 
dyskontowej weksli (0,52%-> 1,35%)

Podniesienie stóp procentowych NBP a inflacja

Eksperci twierdzą, że pozytywne skutki decyzji o podniesieniu stóp procentowych można będzie odczuć dopiero za 1,5 roku! Zasada jest prosta: podniesienie stopy o 1 punkt procentowy skutkuje (po 6 kwartałach) niższą o ok. 0,5 punktu inflacją. Według prognoz umocnienie polskiego złotego nastąpi dopiero po około 6-12 miesiącach od podwyżki. To oznacza, że zanim odczujemy korzyści jak umocnienie się złotego, spadek cen etc. będziemy skazani na wyhamowanie wzrostu gospodarczego i drożyznę. 
Dlaczego trzeba aż tyle czekać na pozytywny wpływ podniesienia stóp procentowych? Wszystkiemu winne są opóźnienia banków w dostosowaniu do stopy ogłoszonej przez NBP oferowanego przez nie oprocentowania depozytów oraz kredytów. 
Wzrost kosztów kredytu i wzrost rat
Osoby, które wybrały kredyt hipoteczny ze stałą stopą procentową nie musza się obawiać. Jeśli jednak ktoś wybrał kredyt ze zmiennym oprocentowaniem to może ponieść duże straty - przez podniesienie stóp procentowych, rata kredytu zaciągniętego na 300 000 złotych, na okres 20 lat wzrośnie o ok. 130 zł.
Co zrobić, gdy raty kredytu są coraz wyższe? Można podjąć próbę nadpłacenia kredytu, renegocjacji marży z bankiem bądź skrócić okres kredytowania. Dzięki temu wzrost stopy procentowej nie będzie aż tak dotkliwy dla kredytobiorcy.

Kto zyska?

Ze względu na podwyższenie oprocentowania lokat oszczędnościowych, kapitał na nich zgromadzony przyniesie więcej zysków. Kolejną zaletą jest przewidywane zahamowanie inflacji – spadnie konsumpcja co będzie miało przełożenie na niższe ceny towarów. W konsekwencji tego przewidywane jest umocnienie się złotego, co powinno odciążyć „frankowiczów”. Można się spodziewać także wzrostu gospodarczego.

Co dalej?

Eksperci twierdzą, że NBP będzie nadal podwyższać stopy procentowe. Przewidują, że Przewidują, że do końca marca 2022 r. stopa referencyjna będzie wynosić około 2%.
Kolejne podwyżki stóp procentowych są raczej nieuniknione, ale w dłuższej perspektywie powinny zahamować coraz wyższą inflację.


Aplikacja KantorEkspert

Pobierz aplikację
szybko i wygodnie sprawdzaj kursy
aplikacja kantorekspert.pl google
aplikacja kantorekspert.pl

Kursy walut

kupnosprzedaż
Flaga EUREUR4.65584.6918
Flaga USDUSD4.51324.5492
Flaga GBPGBP5.38705.4280
Flaga CHFCHF4.75074.7857
Flaga SEKSEK0.42310.4297
Flaga NOKNOK0.45150.4585
2022-11-30 17:32:42
Kurs na żywo: włącz
więcej walut