Dlaczego kursy walut rosną i spadają?

Dlaczego kursy walut rosną i spadają?Każdego dnia obracamy pieniędzmi. Raz mają one większą, a raz mniejszą wartość. Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego tak naprawdę kursy walut rosną i spadają?

Zacznijmy od podstaw… Kurs walutowy to, najprościej mówiąc, cena danego pieniądza wyrażona w innej walucie. Elementami określającymi podaż i popyt na nią są obroty handlowe w stosunkach dwustronnych krajów, wymiana usług, ruch turystyczny, przepływ technologii oraz polityka walutowa rządu, która między innymi wyznacza system kursów. Wzrost wartości waluty krajowej względem jednostki zagranicznej zwany jest aprecjacją. Oznacza wzrost siły nabywczej danego pieniądza w rozliczeniach międzynarodowych. Odwrotnym pojęciem jest deprecjacja, czyli spadek wartości waluty.

Skąd wiadomo jaki jest kurs? Kursy walut są płynne i podlegają zmianom tak często, jak dochodzi do jakiejkolwiek wymiany pieniędzy. Aktualizowane są od niedzieli około godziny 24:00, kiedy zaczyna się dokonywać transakcji wymiany w Azji, aż do piątku do północy, kiedy to zamykane są banki w Ameryce. Do nas, kursy docierają dzięki agencjom informacyjnym: Thomson Reuters oraz Bloomberg. Współpracują one z największymi giełdami i gdy te dokonają operacji wymiany, zgłaszają taki fakt do wyżej wymienionych agencji w momencie jej zawarcia. Na podstawie tych informacji wylicza się dla każdej sekundy średni kurs ze wszystkich transakcji z tej chwili. Następnie agencja podaje uśrednioną wartość swoim klientom i na jej podstawie powstają wykresy notowań. Widać to w kantorach internetowych, które aktualizują kursy co kilka sekund.

Co wpływa na notowania? Moc pieniędzy uzależniona jest od całej grupy czynników. W krajach rozwiniętych stosowany jest system kursów płynnych. Oznacza to sporadyczną ingerencję państwa na rynku walutowym. Kurs jest wówczas wynikiem gry sił rynkowych. Kształtuje się pod wpływem równoważenia podaży i popytu na jednostki pieniężne.

Kolejnymi czynnikami wpływającymi na notowania są kwestie ekonomiczne. Należy tu podkreślić:

• Poziom stóp procentowych. Ustalane są zazwyczaj co miesiąc przez banki centralne. Wyższe oprocentowanie będzie prowadzić do aprecjacji waluty, podczas gdy obniżka stóp spowoduje deprecjację kursu waluty wobec innych jednostek monetarnych.
• Poziom inflacji i stopa bezrobocia. Wzrost cen w gospodarce powoduje, że popyt na walutę danego państwa spada, co w efekcie obniża cenę krajowego pieniądza.
• Tempo wzrostu gospodarczego. W dłuższej perspektywie wzrost gospodarczy zwiększa import, a co za tym idzie, na zagranicznych rynkach pojawia się więcej krajowej waluty, więc jej kurs spada.

Dodatkowym elementem wpływającym na kurs walut są wydarzenia i zjawiska polityczno-społeczne na świecie oraz prognozy świata finansowego. Stabilność rządu danego kraju oraz nastroje polityczne, czy też same wypowiedzi polityków państw wiodących na arenie międzynarodowej, są istotne w kształtowaniu się cen pieniędzy. Ogólna sytuacja geopolityczna i ekonomiczna na świecie także nadaje im kształt.

Jednym z kluczowych czynników są także decyzje i działania inwestorów oraz przedsiębiorców. Mają ogromne znaczenie w ustaleniu cen pieniędzy i można je zaliczyć do tak zwanych czynników psychologicznych. Eksperci na bieżąco oceniają sytuację ekonomiczną krajów i prognozują wzrosty lub spadki kursu walut.

<< Edukacja Finansowa

Aplikacja KantorEkspert

Pobierz aplikację
szybko i wygodnie sprawdzaj kursy
aplikacja kantorekspert.pl google
aplikacja kantorekspert.pl

Kursy walut

kupnosprzedaż
Flaga EUREUR4.65484.6908
Flaga USDUSD4.51194.5479
Flaga GBPGBP5.38635.4273
Flaga CHFCHF4.74054.7755
Flaga SEKSEK0.42320.4298
Flaga NOKNOK0.45170.4587
2022-11-30 19:22:28
Kurs na żywo: włącz
więcej walut