Będziemy dziedziczyć pieniądze z Indywidualnych Kont Emerytalnych

Pandemia COVID-19 wstrzymała rządowe prace na reformą OFE i w trzecim kwartale ma zamiar wrócić do sprawy likwidacji otwartych funduszy emerytalnych. Według planów środki z OFE mają trafić na tzw. indywidualne konta emerytalne — IKE.

W trzecim kwartale bieżącego roku ma zostać przyjęty projekt dotyczący likwidacji otwartych funduszy emerytalnych zakładający przeniesienie środków z OFE na indywidualne konta emerytalne. Jak możemy dowiedzieć się ze strony kancelarii premiera nowe zalożenia reformy będą podtrzymywać założenia rządu w Planie na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. PTE, czyli powszechne towarzystwa emerytalne, które zarządzają OFE zostaną przekształcone w TFI - towarzystwa funduszy inwestycyjnych. OFE zostaną zastąpione SFIO — specjalitycznymi funduszami inwestycyjnymi.

Co to oznacza dla nas w praktyce ?

Projekt przewiduje przeniesienie 100% środków netto z OFE na nasze indywidualne konta emerytalne i jest to opcja domyślna. Natomiast zmiana nastąpi jakościowa, ponieważ według projektu pieniądze, które trafią a IKE będą podlegały dziedziczeniu w opozycji do środków gromadzonych w ZUS. Gdy będziemy je otrzymywać będą wolne od podatków i można je będzie wypłacić w ratach lub jednorazowo.
Według opinii rządu będzie to narzędzie do budowania oszczędności każdego z nas i zwiększenie bezpieczeństwa finansowego Polaków.

<< News