Czy zapłacimy więcej za energię elektryczną ?

Sejm w grudniu 2017 roku przyjął ustawę o tzw. rynku mocy co znaczy,że jest to opłata za gotowość do dostarczania energii elektrycznej. Dodatkowa opłata będzie obowiązywać od początku 2021 roku. Czy Urząd Regulacji Energetyki będzie mógł zablokować kolejną opłatę ? 

Zapraszamy do artykułu.

 

W poprzednim roku prezes Urzędu Regulacji Energetyki zablokował podwyżki cen energii elektrycznej ale zablokować nowej opłaty nie będzie mógł. Do 16.10.2020 firmy, które sprzedają energię elektryczną mogą składać do URE ( Urząd Regulacji Energetyki) wnioski na kolejny rok odnośnie taryf dla odbiorców indywidualnych. Obecnie swoje wnioski złożyły Enea i PGE Obrót. Czy złoża takie wnioski Tauron i Energa ? Na chwilę obecną nie jest to pewne. 

URE nie podał stawki natomiast szacuje się,że koszt tzw.opłaty mocowej to 45 zł za 1 MWh co przy średnim zużyciu ok 2 MWh gospodarstwa domowego daje kwotę ok 90 zł rocznie i o tyle nasz rachunki za prąd mogą wzrosnąć. Zniesiona ma zostać opłata kogeneracyjna która wynosiła rocznie ok 3 zł. 

Trudno jest przewidzieć czy obecnie przy spadającym zapotrzebowaniu na prąd i obniżce cen hurtowych rzeczywiście nasze rachunki wzrosną.

 

<< News