Do 2800 zł brutto wzrośnie płaca minimalna w 2021 roku

Wzrost płacy minimalnej w Polsce w 2021 w cieniu pandemii COVID-19 stał się faktem jak wynika z przyjętego przez Radę Ministrów. Minalna krajowa wyniesie w następnym roku wyniesie 2800 zł brutto.

 

W 2021 roku z 2600 zł brutto do kwoty 2800 zł brutto wzrośnie płaca minimalna w Polsce jak wynika z rozporządzenia które zostało przyjęte przez Radę Ministrów a stawka godzinowa wzrośnie do kwoty 18,30 zł brutto czyli do kwoty 13,83 zł netto z czego skorzysta w Polsce według szacunków ok 1,7 pracowników.

Zdecydowana większość organizacji które reprezentują pracodawców skupiona wokół Rady Dialogu Społecznego optowała za utrzymanie płacy minimalnej na poziomie tej w 2020 roku z powodu kolejnego obciążenia pracodawców dodatkowymi kosztami i dotyczyć to będzie ok. 1,8 mln mikroprzedsiębiorstw a łącznie ok. 2 mln pracodawców zatrudniających pracowników. 

Zaliczka na PIT na wzrosnąć do 137 zł w stosunku do 121 zł w roku obecnym co według szacunków ma przynieść wpływy do budżetu państwa na poziomie 3,197 mld zł podczas gdy pracownik zarabiający minimalną krajową zyska miesięcznie 141,05 zł na rękę. Kwota na pierwszy rzut oka nie jest może oszałamiająca natomiast już w skali roku wyniesie 1692,60 zł netto. Przeliczając to na euro po kursie średnim NBP  za jedno euro t.j. 4,4492 i standardy płacy w Europie Zachodniej kwota 380 euro w skali roku nie powala na przysłowiowe kolana lecz  "lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu".

<< News