Do 30% tańsze budownictwo społeczne od deweloperskiego

Pani Minister na konferencji prasowej zapowiada budowę 30% tańszych mieszkań społecznych w stosunku do rynku deweloperów mieszkaniowych : "Spółka powołana przez gminę, będzie mogła otrzymać dofinansowanie w wysokości 35 proc. przedsięwzięcia mieszkaniowego". 

Zapowiedziany przez Panią Minister Jadwigę Emilewicz rządowy projekt wspierający mieszkalnictwo ma pomóc gminom rozwiązywać problemy mieszkaniowe mieszkańców. Aż 35% ma wynieść dofinansowanie dla spółek tworzonych przez gminy, które będą brały czynny udział w budowie nowych mieszkań dla osób, które nie mogą pozwolić sobie na „własne m” lub nie mają zdolności kredytowej.
Dodatkowo środki trafią również na budowę mieszkań komunalnych i remonty obecnie posiadanych. Budynki zabytkowe będą dofinansowane do 60% wartości ich modernizacji.

Grunty pod budowę dla programu Mieszkanie+ pochodzić mają z Krajowego Zasobu Mieszkaniowego co również było zapowiadane.
Fundusz Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych przeznaczy na ten cel kwotę 1,2 mld zł co według oceny Pani Minister Emilewicz na pobudzać społeczne mieszkalnictwo.

Dla potencjalnych zainteresowanych za 10% wartości lokalu, czyli tzw. opłaty partycypacyjnej będzie można stać się szcześliwym najemcą mieszkania a w przyszłości najem mozna będzie przekształcić na własność lokalu co daje nadzieję na to, że lokal mogą odziedziczyć lub sprzedać.

<< News