Największa podatkowa rewolucja w Rosji.

Wiadomość kantor internetowy - Rosja wprowadza nową reformę podatkową.

Rosja wprowadza zmiany w podatkach. Jest największa reforma w historii Rosji. 

Zamiast czterech głównych podatków: VAT-u, CIT-u, PIT-u oraz opłat na ubezpieczenie społeczne, biznes i instytucje zapłacą jeden podatek o stawce 6,2 procent od wszelkich przychodów.

<< News