Pakiety pomocowe dla firm.

Zwolnienia dla przedsiębiorstw

Aby skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek za III kwartał 2020 w ramach pakietu antykryzysowego, należy do końca października przekazać do ZUS deklaracje rozliczeniowe. Z pomocy tej może skorzystać sektor turystyczny, hotelarski, organizacji i obsługi targów, konferencji oraz wystaw.

Rzecznik ZUS wskazał, że warunkiem uzyskania zwolnienia jest:
- prowadzenie działalności przed 30 czerwca,
- wykazanie 75% spadku przychodów w porównaniu z analogicznymi miesiącami w 2019r.

Ponadto w ramach pakietu 5.0 prowadzący przedsiębiorstwa mogą również wnioskować o świadczenie postojowe. Prawo do niego uzyskają osoby prowadzące działalność jako agenci turystyczni i przewodnicy turystyczni. Z pomocy mogą skorzystać także przedsiębiorcy, którzy prowadzący działalności gospodarczą w sektorze turystycznym, hotelarskim, organizacji i obsługi targów oraz konferencji. 

<< News