Polska inflacja rośnie najszybciej w Europie.

Kantor internetowyW październiku inflacja w polsce wyniosła 3,8% co klasyfikuje nas na pierwszej pozycji w Europie co wskazują dane Eurostatu. Jak wygląda inflacja w pozostałych krajach europejskich ? W których krajach wystąpiła inflacja ujemna czyli deflacja ? Zapraszamy do przeczytania artykułu.

Niechlubna pierwsza pozycja w rankingu poziomu inflacji przypadła Polsce z wynikiem 3,8%, w przedstawionym raporcie Eurostatu ceny w polsce rosną najszybciej w Unii Europejskiej. 

Inflacja to nic innego jak proces wzrostu cen a skutkiem jej wzrostu jest spadek siły nabywczej waluty w kraju.  

Inflacja rośnie m.in z powodu :

- dodruk pieniądza

- wzrost kosztów produkcji

- deficyt budżetowy

- przeinwestowanie gospodarki czyli zbyt duże nakłady inwestycyjne przez państwo.

Skutki inflacji są bardzo ciekawe np.:

- spadek wartości zobowiązań czyli np. rat kredytów

- wzrost cen

- jest tzw. ukrytym podatkiem gdzie emitent ( państwo )  kosztem użytkowników czyli każdego z nas redystrybuuje siłę nabywczą pieniądza na swoją korzyść

- uciekanie z posiadania pieniądza np w zakup nieruchomości.

Inflacja w październiku w krajach UE kształtuje się następująco :

Polska - 3,8 %

Węgry - 3 %

Czechy -  2,9 %

Rumunia -  1.8 %

Słowacja - 1,6 %

Holandia - 1,2 %

Austria - 1,1 %

Malta - 0,6 %

Bułgaria - 0,6 %

Litwa - 0,5 %

Szwecja - 0,4 %

Belgia - 0,4 %

Dania - 0,3 %

Finlandia - 0,2 %

Francja - 0,2 %

Część państw europejskich boryka się również z deflacją czyli spadkiem cen w gospodarce co przekłada się na wzrost siły nabywczej waluty w danym kraju. 

Przyczyny deflacji to :

- recesja skutkująca spadkiem popytu

- zbyt wysokie oprocentowanie lokat

- brak proporcji pomiędzy wzrostem gospodarczym a emisją pieniądza

- spłata kredytów przy jednoczesnym ograniczeniu lub braku emisji pieniądza.

Deflacja w październiku w państwach europejskich wyniosła następująco : 

Chorwacja - 0,2 %

Luksemburg - 0,4 %

Słowenia - 0,5 %

Niemcy -  0,5 %

Portugalia - 0,6 %

Włochy - 0,6 %

Łotwa - 0,7 %

Hiszpania - 0,9 %

Cypr - 1,4 %

Irlandia - 1,5 %

Estonia - 1,7 %

Grecja - 2 %

Średni wynik inflacji w UE wyniósł 0,3% a w strefie euro -0,3% czyli wystąpiła deflacja. 

Porównując średnią unijną do inflacji w Polsce to ceny w Polsce rosną 13 razy szybciej niż średnia unijna. 

<< News