Szok i przerażenie w USA, po wczorajszych wydarzeniach na Kapitolu.

Chaos w USANajmocniejszy apel padł ze strony szefa amerykańskiej grupy biznesowej, reprezentującej kilkanaście tysięcy firm (w tym Exxon Mobil, Pfizer i Toyota Motor). 

 Wezwał on urzędników wyższego szczebla do rozważenia odsunięcia Donalda Trumpa od władzy jeszcze przed 20 stycznia. Jest to oczywiście pokłosie zamieszek na Kapitolu, które zostały wywołane przez zwolenników obecnego prezydenta.

Jay Timmons powiedział, że Trump podżegał do przemocy, próbując utrzymać władzę, a każdy wybrany przywódca, który go broni, łamie przysięgę wobec Konstytucji i odrzuca demokrację na rzecz anarchii. Dodał także, że wiceprezydent Mike Pence, powinien rozważyć współpracę z gabinetem w celu uruchomienia 25 poprawki do Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Poprawka ta przewiduje możliwość pozbawienia prezydenta Stanów Zjednoczonych władzy, jeśli większość członków jego gabinetu łącznie z wiceprezydentem dojdzie do wniosku, że prezydent jest niezdolny do sprawowania tego urzędu. Taką opinię musi pisemnie dostać Kongres, a władzę niezwłocznie przejmuje wiceprezydent. Prezydent może jednak wnieść sprzeciw, a wówczas, jeśli wiceprezydent i gabinet to zakwestionują, ostateczną decyzję podejmuje Kongres.

Jednak Agencja Reutera zwróciła uwagę, że inne organizacje biznesowe, które wydały swoje oświadczenia, już tak daleko nie poszły, jak ta grupa producentów.

Business Roundtable, grupa zrzeszająca setki dużych firm, stwierdziła, że chaos rozwijający się w stolicy kraju, jest wynikiem bezprawnych wysiłków zmierzających do obalenia zgodnych z prawem wyników demokratycznych wyborów. Wezwano Trumpa, a także wszystkich urzędników do położenia kresu chaosowi oraz umożliwienia pokojowego przekazania władzy.
Zdaniem Tima Cooka, dyrektora generalnego Apple, osoby odpowiedzialne za to powstanie przeciw władzy powinny zostać pociągnięte do odpowiedzialności.
Prezes JPMorgan Chase Jamie Dimon powiedział, że nasi wybrani liderzy mają obowiązek wezwać do zaprzestania przemocy, zaakceptować wyniki i tak jak nasza demokracja od setek lat, wspierać pokojowe przekazanie władzy. Nadszedł czas, aby zjednoczyć się i wzmocnić naszą wyjątkową więź.
Mark Zuckerberg, dyrektor generalny Facebooka, powiedział, że przywódcy polityczni powinni dawać przykład i stawiali naród na pierwszym miejscu. Dodał także, że Facebook usunął ostatnie nagranie wideo prezydenta Trumpa, w którym udziela poparcie dla ludzi powodujących przemoc.

<< News