Wpływy z PIT pobiły rekord.

Więcej wpływów z podatków.Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że grudzień 2020 roku pod względem wpływów podatkowych do budżetu był bardzo dobry. 

W całym 2020 roku dochody z VAT wzrosły o 2%, z CIT o 3%. Spadły natomiast wpływy z PIT o 2,5% i z akcyzy o 0,8%. Tylko w grudniu dochody z podatku PIT były aż o 11,6% wyższe niż rok wcześniej i sięgnęły ponad 6,5 mld zł. 

Dochody z VAT wzrosły w grudniu o ponad 13%, a z CIT wzrosły o ponad 26%. Podatek bankowy przyniósł o prawie 12% więcej niż przed rokiem. Tylko wpływy z akcyzy zmniejszyły się o około 1%.

Łącznie dochody podatkowe budżetu w grudniu wzrosły o ponad 10,5%, czyli do 34,4 mld zł. 

Jednak wydatki w grudniu wzrosły znacznie bardziej, bo aż do 109 mld zł. W efekcie deficyt grudniowy w budżecie przekroczył kwotę 70 mld złotych.

<< News