ZUS zwraca firmom opłacone składki.

Zwrot z opłaconych składek przez przedsiębiorstwa które dokonały płatności pomimo zwolnienia z ich uiszczenia. Czy ZUS pozytywnie rozpatrzy wnioski o zwolnienie ze składek?

 

Zwrot opłaconych składek dostaną płatnicy, którzy z obawy przed konsekwencjami opłacili składki do ZUS pomimo jednoczesnego złożenia wniosku o zwolnienie z opłaty. Aby odzyskać opłacone niepotrzebnie składki, przedsiębiorcy nie muszą nic robić, ponieważ ZUS automatycznie rozpatrzy poszczególne przypadki.

<< News