kantorekspert.pl

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności
Opublikowano: 2018-06-07 18:38

Polityka prywatności

Polityka prywatności ma na celu przedstawienie stosowanych przez nas sposobów gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania danych osobowych, które podaliście Państwo w trakcie korzystania z naszego serwisu. Zgodnie z  obowiązującymi przepisami w zakresie danych osobowych, w  szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”) , w celu zapewnienia właściwej ochrony Państwa danych podajemy poniższe informacje.

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?
Administratorem udostępnionych przez Państwo danych osobowych jest K&P Kantor Wymiany Walut Paweł Kidaj z siedzibą w Biłgoraju ul. Kopernika 27 . Możecie się Państwo z nami skontaktować:
a) wysyłając wiadomość mailową na adres: kontakt@kantorekspert.pl
b) wysyłając wiadomość na adres siedziby: ul. Kopernika 27, 23-400 Biłgoraj.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy dane, które podajecie Państwo lub pozostawiacie w ramach korzystania z naszego serwisu:

 • podstawowe dane identyfikacyjne i dotyczące zamieszkania;

 • dane identyfikacyjne przyznane przez organy publiczne;

 • elektroniczne dane identyfikacyjne i dane lokalizacyjne;

 • dane uzyskane dzięki korzystaniu z technologii;
   

Gdzie przechowywane są Państwa dane?
Zebrane dane osobowe przechowywane są na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”).

Dlaczego przetwarzamy Państwa dane?
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

 • w celu korzystania z Serwisu na podstawie zainteresowania Państwa naszą ofertą, w tym świadczenia usługi wymiany waluty (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

 • w celu wykonania obowiązku prawnego nałożonego na nas, w szczególności obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);

 • w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

 • w celu oferowania Państwu bezpośrednio naszych usług własnych (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

 • w celach przekazywania informacji handlowej (podstawa z art. 6 ust.1 lit. a) RODO).

Czy istnieje wymóg podania danych?
Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia usług na Państwa rzecz uniemożliwi ich świadczenie.

Jak długo przetwarzamy Państwa dane?
Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres korzystania z naszego Serwisu lub okres niezbędny do świadczenia usługi wymiany waluty. W przypadku usługi wymiany waluty Państwa dane osobowe są przetwarzane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z tego tytułu.
Podstawowe dane kontaktowe są przez nas przechowywane dla potrzeb marketingu bezpośredniego do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem takiego przetwarzania lub cofnięcia zgody, jeśli przetwarzanie danych odbywało się na podstawie tzw. zgody marketingowej.

Do jakich odbiorców będą przekazywane Państwa dane?
Państwa dane mogą być przekazywane naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy przetwarzaniu danych - m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym itp. – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami.
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.
Możemy także przekazać Państwa dane organom wymiaru sprawiedliwości w celu ochrony uzasadnionych interesów własnych lub dochodzenia przysługujących nam praw w szczególności, gdy naruszą Państwo przepisy prawa.

Jakie są Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?
Przysługuje Państwu prawo:

 • dostępu do danych osobowych i otrzymania ich kopii.

 • żądania sprostowania danych osobowych,

 • żądania ich usunięcia,

 • do ograniczenia przetwarzania,

 • zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych,

 • do odwołania zgody,

 • do przenoszenia danych

 • do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

 

Polityka Prywatności Aplikacji KantorEkspert.pl
Opublikowano: 2016-01-01 11:40

K&P Kantor Wymiany Walut Paweł Kidaj built the KantorEkspert.pl KANTOR Wymiana Walut app as a Free app. This SERVICE is provided by K&P Kantor Wymiany Walut Paweł Kidaj at no cost and is intended for use as is.

This page is used to inform visitors regarding our policies with the collection, use, and disclosure of Personal Information if anyone decided to use our Service.

If you choose to use our Service, then you agree to the collection and use of information in relation to this policy. The Personal Information that we collect is used for providing and improving the Service. We will not use or share your information with anyone except as described in this Privacy Policy.

The terms used in this Privacy Policy have the same meanings as in our Terms and Conditions, which is accessible at KantorEkspert.pl KANTOR Wymiana Walut unless otherwise defined in this Privacy Policy.

Information Collection and Use

For a better experience, while using our Service, we may require you to provide us with certain personally identifiable information such as Android Adverstising ID. The information that we request will be retained by us and used as described in this privacy policy.

The app does use third party services that may collect information used to identify you.

Link to privacy policy of third party service providers used by the app

Log Data

We want to inform you that whenever you use our Service, in a case of an error in the app we collect data and information (through third party products) on your phone called Log Data. This Log Data may include information such as your device Internet Protocol (“IP”) address, device name, operating system version, the configuration of the app when utilizing our Service, the time and date of your use of the Service, and other statistics.

Cookies

Cookies are files with a small amount of data that are commonly used as anonymous unique identifiers. These are sent to your browser from the websites that you visit and are stored on your device's internal memory.

This Service does not use these “cookies” explicitly. However, the app may use third party code and libraries that use “cookies” to collect information and improve their services. You have the option to either accept or refuse these cookies and know when a cookie is being sent to your device. If you choose to refuse our cookies, you may not be able to use some portions of this Service.

Service Providers

We may employ third-party companies and individuals due to the following reasons:

 • To facilitate our Service;

 • To provide the Service on our behalf;

 • To perform Service-related services; or

 • To assist us in analyzing how our Service is used.

We want to inform users of this Service that these third parties have access to your Personal Information. The reason is to perform the tasks assigned to them on our behalf. However, they are obligated not to disclose or use the information for any other purpose.

Security

We value your trust in providing us your Personal Information, thus we are striving to use commercially acceptable means of protecting it. But remember that no method of transmission over the internet, or method of electronic storage is 100% secure and reliable, and we cannot guarantee its absolute security.

Links to Other Sites

This Service may contain links to other sites. If you click on a third-party link, you will be directed to that site. Note that these external sites are not operated by us. Therefore, we strongly advise you to review the Privacy Policy of these websites. We have no control over and assume no responsibility for the content, privacy policies, or practices of any third-party sites or services.

Children’s Privacy

These Services do not address anyone under the age of 13. We do not knowingly collect personally identifiable information from children under 13. In the case we discover that a child under 13 has provided us with personal information, we immediately delete this from our servers. If you are a parent or guardian and you are aware that your child has provided us with personal information, please contact us so that we will be able to do necessary actions.

Changes to This Privacy Policy

We may update our Privacy Policy from time to time. Thus, you are advised to review this page periodically for any changes. We will notify you of any changes by posting the new Privacy Policy on this page. These changes are effective immediately after they are posted on this page.

Contact Us

If you have any questions or suggestions about our Privacy Policy, do not hesitate to contact us.
This privacy policy page was created at privacypolicytemplate.net and modified/generated by App Privacy Policy Generator

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej. zamknijzamknij