Cło - kiedy i ile zapłacisz?

Cło - dodatkowa opłata nakładana przez państwo podczas przewożenia towarów pomiędzy państwami. Wymieniając waluty przez internetowy kantor zaoszczędzisz. Cło – kiedy i ile zapłacisz?
Cło jest dodatkową opłatą nakładaną przez państwo podczas importu bądź eksportu towarów przez granice celne. Biorąc pod uwagę kierunek ruchu towarów, wyróżnia się następujące rodzaje cła:

1. Cło eksportowe – nakładane przy wywożeniu towarów za granicę, główną rolą tego rodzaju opłaty jest „zatrzymanie” towarów na terenie państwa.
2. Cło importowe – nakładane przy wwożeniu towarów zza granicy, na teren danego państwa. Zostało ustanowione, by chronić produkcję w kraju i zwiększać jego dochody.
3. Cło tranzytowe – jest stosowane rzadko, nakłada się je na kupców zagranicznych, którzy podróżując, przejeżdżają z towarami przez dany kraj.
Należności celne należy regulować w przypadku osobistego importu bądź eksportu towarów, ale także, gdy towar dociera do nas jako przesyłka (obowiązek pokrycia kosztów cła spoczywa na odbiorcy).

Wysokość cła


Przy transporcie towarów na terenach krajów należących do Unii Europejskiej nie trzeba ponosić dodatkowych kosztów. Dzięki Unii Celnej transport towarów na terenie UE nie podlega ocleniu.
Sprawa wgląda inaczej przy eksporcie bądź imporcie towarów spoza strefy UE. Wysokość cła może być zależna od ilości towaru (cło specyficzne), jego wartości (ad valorem) lub jednocześnie ilości i jego wartości (tzw. cło kombinowane).
Stawki celne są zależne od kraju, z którego importujemy bądź do którego eksportujemy towar oraz od samego towaru. Ministerstwo Finansów udostępnia specjalny kalkulator stworzony w ramach Informacyjnego Systemu Zintegrowanej Taryfy Celnej (ISZTAR 4). *** Dzięki niemu można obliczyć kwotę cła. Dzięki przeglądarce taryfowej możesz sprawdzić jakim stawkom cła i VAT podlega dany towar.
Popularne jest importowanie elektroniki, gdyż cło na nią jest dość niskie, np. wg. taryf udostępnionych przez Ministerstwo Finansów maszynki do strzyżenia włosów podlegają ocleniu w wysokości 2,2% wartości; suszarki – 2,7%; młynki i miksery spożywcze oraz sokowirówki – 2,2%.

Czy zawsze zapłacę cło?


Według danych UKE, w 2019 roku w Polsce operatorzy pocztowi zrealizowali ogółem na rynku krajowym i zagranicznym 690,0 mln usług wchodzących w zakres usług powszechnych (usługi powszechne obejmują paczki pocztowe i listy).
Nie jest więc możliwe, by celnicy sprawdzali każdą przesyłkę i wymagali opłaty cła i/lub VAT. Należy jednak pamiętać, że obowiązek uiszczenia tych opłat spoczywa na każdym obywatelu kraju.
Procedury zgłoszenia do cła są dość jasne, przykładowo przy imporcie towarów powinno się wypełnić elektroniczne zgłoszenie celne oraz przekazać wymagane dokumenty (m.in. fakturę zakupu). Jeśli osoba importująca towary nie jest w stanie wypełnić zgłoszenia samodzielnie, może wyznaczyć swojego przedstawiciela celnego, który dokona wszelkich formalności.
Kary w zakresie niedopełnienia lub celowego niewłaściwego wykonania obowiązków związanych z opłatą cła reguluje Kodeks karny skarbowy.

Zwolnienie z cła

Należności celne nie muszą być płacone, jeśli:
1. Przesyłki posiadają niewielką wartość, rzeczywista wartość przesyłki nie może przekraczać 150 euro.
Zwolnienie to nie dotyczy: napojów alkoholowych, perfum i wód toaletowych, tytoniu i wyrobów tytoniowych.
2. Przesyłki wysyłane są osobom fizycznym przez osoby fizyczne
Towary wysyłane w małych ilościach przez osoby prywatne do osób prywatnych (np. rodzina do członka rodziny), o charakterze niehandlowym są zwolnione z należności celnych do kwoty 45 euro.
Charakter niehandlowy oznacza, że przesyłki tego rodzaju zawierają artykuły w małej ilości, na użytek odbiorcy, mają charakter okazjonalny, są wysyłane do odbiorcy, który nie ponosi z tego tytułu żadnych opłat.
3. Paliwa i inne płyny niezbędne do działania pojazdu znajdują się w nim, w przeznaczonych do tego zbiornikach
Nie trzeba płacić cła, jeśli np. w baku pojazdu posiadamy paliwo. Nie może być ono jednak odsprzedawane lub oddawane nikomu innemu bądź używane w innych pojazdach. Ta sama zasada dotyczy wszelkich płynów w pojeździe oraz smarów.


Zwolnienie z cła a VAT

Cło i VAT to odrębne należności, które należy uregulować. Zwolnienie z cła nie oznacza zwolnienia z opłacenia VAT.
Do czerwca 2021 roku w Polsce zwolnienie z opłaty VAT było możliwe tylko, gdy wartość towarów w przesyłce nie przekraczała 22 euro. Zwolnienia tego, podobnie jak przy zwolnieniu z cła, nie stosowało się w przypadku wyrobów alkoholowych, perfum i wód toaletowych, a także tytoniu i wyrobów tytoniowych. Od 1 lipca 2021 roku, w związku z dyrektywą Unijną, wprowadzono zmiany w przepisach. Towary przysyłane z Azji do UE, które do tej pory nie zawierały podatku VAT będą opodatkowane. Warto zapamiętać, że w związku z powyższym zwolnienia od płacenia VAT nie stosuje się towarów importowanych drogą zamówienia wysyłkowego.
VAT liczony jest od wartości celnej towaru (wartości towaru + koszty transportu) wraz z cłem.

*** https://ext-isztar4.mf.gov.pl/taryfa_celna/home?lang=PL

<< Blog KantorEkspert.pl