Co to jest księgowość, czyli czym tak naprawdę zajmuje się księgowa?

Co to jest księgowość, czyli czym tak naprawdę zajmuje się księgowa?Księgowość jest podstawowym elementem składowym rachunkowości. Polega ona na rejestracji przy pomocy odpowiednich dokumentów, zdarzeń gospodarczych, które wpływają na majątek danego podmiotu.

W zależności od rodzaju prowadzonej działalności, mamy do czynienia z księgowością uproszczoną (podatkowa księga przychodów i rozchodów lub ryczałt) oraz księgowością pełną, czyli księgami rachunkowymi.

Prowadzenie księgowości dla danego podmiotu gospodarczego jest bardzo złożonym i odpowiedzialnym zadaniem. W tym artykule dowiesz się, jakie obowiązki spoczywają na księgowej, jakie są wymagania wobec osób zatrudnianych na tym stanowisku oraz w jaki sposób można przygotować się do kariery w księgowości.

Obowiązki księgowej
 

Księgowość to jeden z sektorów usług administracyjnych. Osoba pracująca w dziale księgowym zajmuje się przede wszystkim szeroko pojętą rachunkowością.

Będzie to w dużej mierze księgowanie faktur dotyczących nabycia oraz sprzedaży towarów i usług, rozliczanie składek i świadczeń oraz wysyłanie deklaracji do Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także przygotowywanie sprawozdań, raportów oraz analiz finansowych.

Często obowiązki kadrowej i księgowej przeplatają się. Księgowa bowiem może zajmować się również sporządzaniem deklaracji podatkowych i ubezpieczeniowych oraz zgłaszaniem nowych pracowników do ZUS oraz ich wyrejestrowywaniem po zakończeniu stosunku pracy.

Obecnie, praktycznie wszystkie rozliczenia wykonywane są z wykorzystaniem programów księgowych oraz kadrowo-płacowych, więc księgowa musi również potrafić sprawnie i efektywnie je wykorzystywać w codziennej pracy.

Jak zostać księgową?

Niezbędna w pracy księgowej będzie odpowiednia edukacja. Jest wiele ścieżek, które przygotowują do pracy w tym zawodzie. Do wyboru jest kilka kierunków studiów licencjackich oraz magisterskich, które dadzą Ci możliwość zostania księgową.

Ponadto, do wyboru masz również liczne studia podyplomowe oraz kursy i szkolenia online z zakresu księgowości. Możesz również połączyć oba rozwiązania, żeby jeszcze lepiej przygotować się do pracy na stanowisku księgowej.

Możesz swoją ścieżkę zacząć kształtować również na etapie edukacji w szkole średniej o odpowiednim profilu, po ukończeniu którego sięgniesz po bogatą ofertę kierunków ekonomicznych, bankowych i administracyjnych na uczelniach państwowych bądź prywatnych.

Do wyboru masz chociażby finanse i rachunkowość, ekonomię, zarządzanie, prawo czy administrację, obecne w ofercie większości uniwersytetów w Polsce. Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem (stan prawny na 19 sierpnia 2021 r.) osoby z wykształceniem średnim muszą udokumentować dwuletnią praktykę w zawodzie oraz zdać egzamin Ministra Finansów.

Ci jednak, którzy ukończyli studia wyższe (w tym podyplomowe) o kierunku specjalizacyjnym muszą odbyć trzyletnią praktykę. Nie mają oni konieczności zdawania wspomnianego wcześniej egzaminu.

Jaka odpowiedzialność ciąży na księgowej?

Co do tego, że zawód księgowej jest niezwykle odpowiedzialny, nie ma najmniejszych wątpliwości. Nawet najmniejszy błąd w rachunkowości może skutkować nieprzyjemnymi konsekwencjami dla danego przedsiębiorstwa.

Księgowy podlega odpowiedzialności społecznej oraz musi przestrzegać określonych zasad etycznych. Oprócz tego ciąży na nim odpowiedzialność karna oraz cywilna. Księgowi zobowiązani są do prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie dowodów księgowych zgodnie z ustawą.

Księgi te należy prowadzić w sposób rzetelny, bezbłędny, sprawdzalny oraz na bieżąco. Na ich podstawie następnie sporządzane są sprawozdania finansowe, deklaracje i zeznania podatkowe czy deklaracje ubezpieczeniowe.

Zakres odpowiedzialności danego księgowego jest ściśle związany z zakresem jego obowiązków na piastowanym stanowisku, branży, wielkości podmiotu, jego struktury organizacyjnej oraz przyjętych w nim procedur.

Odpowiedzialność księgowego nie została ujęta w odrębnej ustawie, a norm jej dotyczących możemy szukać w kilku aktach prawnych. Będą to kolejno: Ustawa o rachunkowości, Ordynacja podatkowa, Kodeks karny skarbowy, Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych i ustawa regulująca powszechne ubezpieczenie zdrowotne, Kodeks pracy oraz Kodeks karny.

Pamiętać należy jednak, że w pierwszej kolejności to kierownictwo danej jednostki pociągane jest do odpowiedzialności w zakresie prowadzenia rachunkowości. Zarówno księgowy zatrudniony w biurze rachunkowym, jak i pracownik działu księgowego danego przedsiębiorstwa niezwykle rzadko pociągani są do odpowiedzialności karnej. Oczywistym wyjątkiem jest celowe działanie na szkodę zleceniodawcy lub pracodawcy.

Jakie cechy powinna mieć idealna księgowa?

Praca w księgowości opiera się przede wszystkim na sumienności, komunikatywności oraz zaufaniu. Żeby osiągnąć sukces w tym zawodzie, musisz wykazać się profesjonalizmem oraz ponadprzeciętną uczciwością.

Przy częstych zmianach legislacyjnych musisz również na bieżąco kontrolować wszelkiego rodzaju podwyżki i obniżki stawek, chociażby w zakresie podatku VAT czy płacy minimalnej.

Bycie księgowym to przede wszystkim sporządzanie i przechowywanie niezwykle istotnych dokumentów w sposób zgodny z obowiązującym prawem oraz analiza i interpretacja wielu wrażliwych danych. Przyda Ci się do tego poukładanie, dokładność oraz systematyczność.

Musisz również wykazać się skrupulatnością oraz umiejętnością wychwytywania błędów i ich natychmiastowej korekty. Od Twoich działań zależeć będą w dużej mierze losy przedsiębiorstwa na wielu płaszczyznach.

<< Blog KantorEkspert.pl