Czy pracodawca powinien być poinformowany przez pracownika o zaszczepieniu się przeciw COVID-19?

Czy pracodawca ma być informowany o szczepieniu się przez pracownika?.Obecnie, biorąc pod uwagę aktualnym stan prawny, pracownik nie ma obowiązku informowania pracodawcy o zaszczepieniu się przeciw COVID-19.

Brak szczepienia nie może być też uwzględniany w procesie rekrutacji oraz nie może stanowić podstawy do rozwiązania stosunku pracy.

Szczepienia przeciw COVID-19 nie są szczepieniami obowiązkowymi. Dlatego pracodawca nie może wymagać od pracownika przyjęcia szczepionki. Ustanowienie obowiązkowości szczepień leży wyłącznie w gestii ustawodawcy, który może rozstrzygnąć tą kwestię w drodze ustawy. Rosnąca liczba osób zaszczepionych może mieć jednak wpływ na przyszłe prawa i obowiązki stron stosunków pracy, zwłaszcza w przypadku zniesienia części obostrzeń sanitarnych dla zaszczepionych.

Na początku bieżącego roku polski rząd zapowiedział ogłoszenie rozporządzenia regulującego status osoby zaszczepionej. Prawdopodobnym scenariuszem będzie zniesienie lub zmniejszenie niektórych z istniejących obostrzeń w stosunku do osób zaszczepionych przeciw COVID-19.

Konstytucja RP oraz kodeks pracy jednoznacznie wyrażają zasadę równego traktowania, zgodnie z którą pracodawca nie może różnicować swoich pracowników ze względu na osobiste uwarunkowania, poglądy czy preferencje. Wprowadzenie odmiennych restrykcji sanitarnych dla osób, które poddały się szczepieniu przeciw COVID-19 oraz osób, które z różnych przyczyn tego nie zrobiły, nałoży na pracodawców nowe obowiązki, dotyczące zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Należy także pamiętać o tym, że może pojawić się wtedy rozbieżność tj. co może nałożyć na pracodawcę ustawodawca, od tego, co może być inicjatywą pracodawcy. Przesunięcia granicy równego traktowania pracowników z inicjatywy pracodawcy mogą prowadzić do wystąpienia zjawiska dyskryminacji.

<< Blog KantorEkspert.pl