Feng Shui

Feng Shui jest to sztuka projektowania otoczenia w celu uzyskania harmonii z otaczającym nas światem.Feng Shui to starożytna chińska nauka, której stosowanie ma nam przynieść zdrowie, miłość, szczęście, po prostu lepsze życie.  

Ludzie od tysięcy lat starają się jak najlepiej poznać otaczający ich świat. Kiedyś było to niezbędne, ponieważ znajomość natury i praw nią rządzących ułatwiało przeżycie. Ludy pierwotne poznawały świat powoli, stopniowo, w oparciu o prawo przyczynowo skutkowe. Na przykład, jeżeli po zjedzeniu pewnej rośliny występowały nieprzyjemne objawy to dowiadywali się, że jest ona szkodliwa. Ludzie byli wówczas niezwykle wyczuleni na naturę. Efektem stało się pozyskanie niezwykle dokładnej jak na tamte czasy wiedzy dotyczącej jej praw, kosmosu, zdrowia i psychologii. Jedną ze starożytnych cywilizacji cechującej się wysoko rozwiniętą wiedzą z różnych dziedzin były Chiny. Naukowcy do dzisiaj odkrywają tam groby powstałe ok. 6000 lat przed naszą erą, które są zaprojektowane w sposób, który odwzorowuje gwiazdozbiory. Tam też narodziło się wiele inspirujących filozofii takich jak np.: Taoizm, Konfucjanizm, Kung Fu oraz Feng Shui.

Dawni Chińscy filozofowie dostrzegali fakt, że mikrokosmos jest odwzorowaniem makrokosmosu. Wiedząc o tym podróżowali po całym świecie obserwując siebie, innych ludzi i przyrodę, doszukując się w nich manifestacji praw rządzących wszechświatem. Wszystko, co zauważyli zapisywali a pod koniec życia przekazywali tę wiedzę swoim uczniom, którzy kontynuowali ich pracę. W efekcie powstał bardzo rozległy zbiór praw i zasad, na których opiera się otaczająca nas natura. Filozofię, która wykształciła się na podstawie badań tych starożytnych mędrców nazywa się Feng Shui. Jest to sztuka projektowania otoczenia w celu uzyskania harmonii z otaczającym nas światem. Dosłowne znaczenie nazwy to wiatr i woda. Znając jednak symbolikę tych żywiołów można się dowiedzieć, że rzeczywiście oznacza ona niewidzialną i nieuchwytną siłę życiową. Filozofia ta związana jest z kilkoma pojęciami, spośród których najważniejsze to: Chi (uniwersalna energia witalna), Yin i Yang (dwie uzupełniające się i równoważące siły), Trygramy (różne kombinacje Yin i Yang), Pa – Kua (symbol w kształcie oktagonu, który przedstawia osiem stron świata przy pomocy Trygramów), Pięć elementów (wszystko we wszechświecie się z nich składa, przy czym w zależności od przypadku przeważa zazwyczaj jeden z nich np. drzewo, ogień, ziemia, metal, woda).

Filozofia Feng Shui opiera się na przekonaniu, że odpowiednie przystosowanie otoczenia ułatwia przepływ i gromadzenie się odpowiedniej energii w odpowiednich miejscach. Dzięki temu w naszym życiu pojawiają się harmonia, szczęście i dobrobyt. Zasad dotyczących projektowania miast, domów, pomieszczeń jest bardzo wiele. Nie sposób streścić całej filozofii w kilku zdaniach. Jest ona bardzo ciekawa i na pewno warto skorzystać z jej zasad, nawet jeżeli się w nie nie wierzy. Samo wybieranie miejsca pod budowę domu jest niesamowicie absorbującym, ale przynoszącym olbrzymią radość zajęciem. Jeżeli ma się możliwość wybudowania własnego lokum można wznieść je od początku do końca zgodnie z Feng Shui. Działka powinna mieć kształt prostokątny lub kwadratu i być umiejscowiona w pobliżu wody. Bardzo dobrze byłoby, gdyby grunt był nieco nachylony w stronę drogi. Samo miejsce powinno być otoczone odpowiednim krajobrazem cechującym się sprzyjającym kształtem i np. kierunkiem i siłą przemieszczającego się wiatru. W Feng Shui znalezienie odpowiedniego dla siebie miejsca oznacza znalezienie Białego Tygrysa i Zielonego Smoka. Drzwi frontowe powinny być skierowane w najważniejszym dla właściciela kierunku. Dom nie powinien znajdować się w miejscu, które jest cały czas nasłonecznione. Powinna być zachowana równowaga w tym względzie. Należy mieć na względzie również roślinność w okolicy. Powinna być bujna i zdrowa. To gwarantuje dobre chi. Sam dom powinien być postawiony w centrum działki tak by ogród zarówno z przodu, jak i za domem był takiej samej powierzchni. Jak widać trzeba zadbać o wiele szczegółów, ale można w ten sposób stworzyć dla siebie bardzo przyjazne środowisko, które będzie miało pozytywny wpływ na nasze życie.

<< Blog KantorEkspert.pl