Krócej ale efektywniej

Badania przeprowadzone przez firmę Compass & Partners wykazują, że efektywność pracy wyniosła jedynie 36%. Rozwiązaniem może być skrócenie czasu pracy. Dokonano już tego w Irlandii, Włoszech, Danii oraz Francji gdzie tygodniowo pracuje się 35 godzin. Kto by nie chciał pracować krócej? Krótszy czas pracy to marzenie każdego pracownika. Okazuje się, że takie rozwiązanie jest korzystne również dla pracodawcy. Być może wspólne korzyści doprowadzą do wprowadzenia tej zmiany.

W Polsce czas pracy regulowany jest przez odpowiednie zapisy w kodeksie pracy i wynosi 40 godzin tygodniowo, czyli 8 godzin dziennie. Jesteśmy jednym z najbardziej zapracowanych narodów w Europie. Według danych z Eurostatu pracujemy średnio 41,1 godz. i zajmujemy pod tym względem piąte miejsce na naszym kontynencie. Więcej od nas pracują jedynie Grecy, Austriacy, Cypryjczycy oraz Brytyjczycy. Duża liczba przepracowanych godzin wcale nie przekłada się na efektywność wykonywanej pracy. Wprost przeciwnie, w Polsce jej wartość sukcesywnie spada. Pracujemy długo, ale byle jak. Głośnym echem odbiły się w świecie badania przeprowadzone przez firmę Compass & Partners, w której efektywność pracy wyniosła jedynie 36%. Rozwiązaniem może być skrócenie czasu pracy. Dokonano już tego w Irlandii, Włoszech, Danii oraz Francji gdzie tygodniowo pracuje się 35 godzin. W Szwecji przeprowadzono eksperyment, w którym w domu opieki w Göteborgu dzienny czas pracy wynosił 6 godzin. W rezultacie wzrósł poziom zdrowia i zadowolenia z życia pielęgniarek tam pracujących oraz co ważniejsze z punktu widzenia pracodawcy ich efektywność. W anonimowej ankiecie potwierdzili to również pacjenci, którzy odczuli wyraźną poprawę opieki. Skrócenie czasu pracy wymagało jednak zatrudnienia dodatkowych 17 osób co wpłynęło na wzrost kosztów utrzymania domu opieki. Drugim ciekawym przypadkiem znacznego skrócenia czasu pracy jest australijska firma Collins SBA, której szef w 2017 roku zdecydował, że jego pracownicy będą pracować jedynie 5 godzin dziennie. Efekty były tak bardzo zadowalające, że w takim trybie pracuje się tam do dzisiaj.

Aktualny model pracy w wymiarze 8 godzin powstał po pierwszej wojnie światowej. W ciągu ostatnich 100 lat próbowano go wielokrotnie skracać lub wydłużać. Obecnie w wielu europejskich państwach ten wymiar jest skrócony jednak nadal pracuje się tam 40 i więcej godz. tygodniowo z powodu notorycznie wykonywanych nadgodzin. Z drugiej strony zgodnie z wynikami badań dla VoucherCloud pracujemy efektywnie jedynie przez początkowe 2 godz. 53 min. Później z każdą godziną nasz zapał do pracy maleje i coraz więcej czasu marnujemy na media społecznościowe, rozmowy ze współpracownikami itp. Skrócenie czasu pracy to w większości firm wyższe koszty ze względu na potrzebę zatrudnienia dodatkowych pracowników jednak coraz więcej przedsiębiorstw, zwłaszcza tych, w których pracuje się biurze, wprowadza 6-godzinne zmiany. Oczywiście nie we wszystkich firmach taki model się sprawdzi, ale możliwe jest, że niedługo stanie się on powszechną normą i zastąpi 8-godzinny dzień pracy.

<< Blog KantorEkspert.pl