Kryzys finansowy z 2008 roku. Dlaczego do niego doszło ?

Kryzys Finansowy dlaczego powstał ? Kryzys finansowy z 2008 roku był jednym z największych wydarzeń gospodarczych, jakie miały miejsce w historii.

Jego wpływ na gospodarkę światową był ogromny, a jego przyczyny były wielorakie i złożone. W tym artykule postaram się wyjaśnić, jak doszło do kryzysu finansowego z 2008 roku i jakie były jego skutki.

Kryzys finansowy z 2008 roku był wynikiem połączenia się kilku czynników, w tym braku regulacji rynku finansowego, rosnącego zadłużenia konsumentów i kryzysu na rynku nieruchomości. Główną przyczyną było jednak brak odpowiedzialności instytucji finansowych i banków, które zbyt łatwo udzielały kredytów hipotecznych i innych pożyczek, często bez wystarczającej weryfikacji zdolności kredytowej konsumentów.

Przed kryzysem finansowym z 2008 roku wiele instytucji finansowych i banków udzielało kredytów hipotecznych na zbyt łatwych warunkach, co doprowadziło do gwałtownego wzrostu cen nieruchomości. Kiedy ceny nieruchomości zaczęły spadać, wiele osób i firm znalazło się w trudnej sytuacji finansowej, a banki poniosły ogromne straty.

Dodatkowo, wiele banków i instytucji finansowych zaczęło stosować tzw. "lewarowanie", czyli pożyczanie pieniędzy, aby zwiększyć swoje zyski. Jednak, gdy ceny nieruchomości zaczęły spadać, wiele z tych instytucji finansowych znalazło się w trudnej sytuacji finansowej, ponieważ ich aktywa (takie jak pożyczki hipoteczne) były warte mniej niż dłuższe zobowiązania (takie jak obligacje emitowane przez te instytucje).

W tym samym czasie, wiele instytucji finansowych zaczęło handlować złożonymi instrumentami finansowymi, takimi jak tzw. derywaty kredytowe, które opierały się na pakietach hipotecznych i innych pożyczkach. Te instrumenty finansowe były tak złożone, że niemal nikt nie był w stanie dokładnie określić ich wartości. Kiedy rynek nieruchomości zaczął się załamywać, wartość tych instrumentów finansowych drastycznie spadła, co doprowadziło do poważnych problemów finansowych dla wielu instytucji finansowych.

W rezultacie, wiele banków i instytucji finansowych znalazło się na skraju bankructwa, a ich kryzys wpłynął na całą gospodarkę światową

<< Blog KantorEkspert.pl