Kto ma prawo poprosić Cię o skan dowodu osobistego?

Wymiana walut, pieniądzeŚwiadomość obywateli dotycząca skanowania dokumentów zawierających wrażliwe dane osobowe wzrosła w ostatnich latach.

Jeszcze kilka lat temu większość ludzi chętnie zgodziłaby się na taką prośbę, nie zdając sobie sprawy z możliwych konsekwencji wycieku wyników skanowania.
Podmiotami upoważnionymi, które wymagają od nas zeskanowania dokumentów tożsamości są banki i inne instytucje, które muszą przestrzegać Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Mowa tu o instytucjach płatniczych, instytucjach pieniądza elektronicznego, pośrednikach kredytowych, firmach i funduszach inwestycyjnych, towarzystwach ubezpieczeniowych (i ich pośrednikach), instytucjach pożyczkowych, grach losowych, grach hazardowych, grach karcianych, automatach do gier, agentach korporacyjnych w zakresie rozliczeń.

Instytucje wymienione przez prawo są zobowiązane do kontroli swoich klientów i podejmowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w celu identyfikacji ewentualnych zagrożeń związanych z praniem pieniędzy. 

Artykuł 37. Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu wskazuje, że „weryfikacja tożsamości klienta, osoby upoważnionej do działania w jego imieniu oraz beneficjenta rzeczywistego polega na potwierdzeniu ustalonych danych identyfikacyjnych na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby fizycznej, dokumentu zawierającego aktualne dane z wyciągu z właściwego rejestru lub innych dokumentów, danych lub informacji pochodzących z wiarygodnego i niezależnego źródła”.

Aby skorzystać z usług takich firm i instytucji, musimy zatem przyjść osobiście lub przesłać zeskanowany dokument tożsamości. Warto jednak upewnić się, że robimy to bezpiecznie.
W celu skutecznej ochrony możesz również użyć znaków wodnych, które umieszczasz na swoich skanach. Informacje te obejmują, kiedy skan dokumentu został wysłany, do jakiej agencji iw jakim celu. Alternatywnie możesz dodać ręcznie dodane notatki do kopii. W związku z tym nie może być używany przez żadną inną firmę ani w żadnym innym celu.

Portal rejestruje również powiązane transakcje poniżej 15 000 euro, ale ich charakter może wskazywać, że są one powiązane i podzielone na mniejsze jednostki, aby uniknąć rejestracji. Dane o zarejestrowanych transakcjach przesyłane są do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

<< Blog KantorEkspert.pl