Nowy projekt ustawy w sprawie podatku od reklam w mediach.

Podatki od reklamOpublikowano założenia projektu ustawy o dodatkowych przychodach trzech funduszy tj.: Narodowego Funduszu Zdrowia, Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków oraz nowo utworzonego Funduszu Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Obszarze Mediów. Projekt ustawy zakłada wpływy środków z reklam w internecie oraz w mediach tradycyjnych. 

Podobna składka od reklam jest pobierana już innych państwach Unii Europejskiej. Takie rozwiązania funkcjonują we Francji, w Austrii, w Grecji i na Węgrzech.

Ministerstwo Finansów zakłada, że wysokość składki w Polsce nie będzie odbiegać od poziomu stosowanego w innych krajach naszego regionu (Czechy i  Węgry). Składka będzie uzależniona od reklamowanego towaru, rodzaju mediów oraz wysokości przychodów nadawcy. Wyższe stawki będą zastosowane w przypadku reklam z towarami szkodliwymi dla zdrowia, w szczególności dotyczy to napojów słodzonych.

Do opłacania składek z tytułu reklamy konwencjonalnej będą zobowiązani dostawcy usług medialnych, nadawcy, firmy prowadzące kina i umieszczające reklamy na nośnikach zewnętrznych oraz wydawcy. Próg wpływów z reklam dla tej grupy będzie wynosić 1 mln złotych. Dla wydawców prasowych ustalono go na wysokości 15 mln złotych. Konkretne stawki podatku będą zależeć od wysokości wpływów i mogą wynosić nawet 15%.

Składki z reklam w radiu, telewizji, kinach oraz reklam zewnętrznych będą zależne od przychodów uzyskanych z tych reklam. W przypadku przychodów w przedziale od 1 do 50 mln zł trzeba będzie zapłacić 7,5%, a powyżej 50 mln zł - stawka wynosiłabym do 10%. W przypadku prasy stawki mają być niższe: przy przychodach z reklam od 15 do 30 mln zł - 2%, a powyżej 30 mln zł - 6%.

Dla kilku grup produktów stawki składki za przychód od reklamy będą wyższe. Chodzi tu o produkty lecznicze, suplementy diety, wyroby medyczne i napoje z dodatkiem substancji słodzącej, które w projekcie oznaczono jako "towary kwalifikowane". W przypadku przychodów od 1 do 50 mln zł z tytułu reklam tych produktów w telewizji, radiu, kinach i reklam zewnętrznych wysokość stawki miałaby wynieść - 10%, a powyżej 50 mln zł - 15%. W przypadku reklam "towarów kwalifikowanych" w prasie przy przychodach od 15 do 30 mln zł stawka miałaby wynieść - 4%, a powyżej 30 mln zł - 12%.

Składki od reklamy internetowej mają wynieść 5% i mają dotyczyć gigantów globalnych o przychodach rocznych 750 mln euro. W przypadku reklam internetowych w Polsce wysokość przychodów, od których mają być płacone składki, oszacowano na 5 mln euro.

W projekcie zaproponowano, aby składki wpływały do trzech funduszy:
- 50% składek do Narodowego Funduszu Zdrowia, 
- 35% składek do Funduszu Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
- 15% składek do Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków.

Według szacunków wpływy ze składki od reklam w 2022 roku mają wynosić około 800 mln zł. Ustawa miałaby wejść w życie w lipcu.

<< Blog KantorEkspert.pl