Pierwsze ugody bankowe w sprawie kredytów frankowych.

Ugody bankoweWedług Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu, banki nie spieszą się z proponowaniem ugód dla kredytobiorców frankowych. 

Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego w ostatnim czasie apelował do banków, by te przedstawiły klientom atrakcyjne warunki ugód, aby uniknąć zbyt dużej ilości pozwów sądowych.

Pierwsze rozwiązania, które proponowały banki kredytobiorcom, polegały na przeliczeniu kredytu po kursie obecnym franka. Jednak ciężko było uznać to za ugodę. Zaczęły się też pojawiać pojedyncze ugody w różnych bankach, gdy kredytobiorcy chcieli spłacić całość kredytu albo byli na etapie upadłości konsumenckiej. Wówczas zdarzały się obniżki kursu przeliczającego cały kredyt o ok. 10% lub 20%.

Według Prezesa Stowarzyszenia, postawa banków zaczęła się nieco zmieniać pod wpływem korzystnego dla frankowiczów orzeczenia TSUE z jesieni 2019 roku. Trybunał orzekł wówczas, że w zawartych w Polsce umowach kredytu indeksowanego do waluty obcej nieuczciwe warunki umowy dotyczące różnic kursowych nie mogą być zastąpione przepisami ogólnymi polskiego prawa cywilnego, a prawo UE nie stoi na przeszkodzie unieważnieniu umów dotyczących kredytów we frankach szwajcarskich.

Po tym wyroku audytorzy zaczęli na bankach wymuszać zapisanie każdego pozwu do rezerw w dużo większym stopniu niż wcześniej. Wcześniej były to małe kwoty, a teraz, jeśli ktoś składa pozew, to większość banków zakłada rezerwę nawet do 95% kwoty sporu. Jest to dosyć dużo i oczywiście dla banków jest to problem, bo ta kwota jest zamrożona do zakończenia tej sprawy.

W sprawie zawierania ugód wypowiedziała się również Komisja Nadzoru Finansowego, która proponuje, aby klienci banków mogliby się rozliczać z bankami tak, jak gdyby ich kredyty od początku były kredytami złotowymi, oprocentowanymi według odpowiedniej stopy WIBOR powiększonej o marżę. 

W ubiegły tygodniu PKO BP poinformował, że zawarł przed Sądem Okręgowym w Warszawie pierwszą ugodę z frankowiczami, zgodnie z propozycją KNF. Poza doniesieniami medialnymi do Stowarzyszenia obecnie nie docierają jednak inne informacje o jakichkolwiek realizacjach ugód z kredytobiorcami na warunkach określonych przez KNF. 

Prezes Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu stwierdził, że banki proponują ugody tylko osobom, które wystąpiły na drogę sądową. Większość banków mówi tylko o robieniu analiz.

Na 25 marca wyznaczono posiedzenie Izby Cywilnej Sądu Najwyższego ws. zagadnień prawnych dotyczących kredytów walutowych, które powinno rozstrzygnąć najpoważniejsze kontrowersje, jakie ujawniły się na tle praktyki orzeczniczej w kwestii kredytów walutowych, w szczególności tzw. kredytów frankowych.

<< Blog KantorEkspert.pl