PIT 2021 - jak rozliczać ?

Termin rozliczania pitu. Kantor Internetowy Każdy z Nas ma obowiązek złożyć zeznanie podatkowe na rok poprzedni. Do kiedy rozliczyć PIT za 2020 ? Jakie rodzaje PIT są rozliczane i kto powinien skorzystać z PIT-36 a kto z PIT-39 ? Który PIT należy rozliczyć do końca marca ?

Do kiedy należy rozliczyć PIT-37 ?

PIT-37 nadal jest najbardziej “ popularny “ wśród Polaków a dotyczy osób, które uzyskują dochody z tytułu :
- umowa o pracę
- umowa cywilnoprawna
- osoby korzystające ze świadczeń przedemerytalnych, rentowych i emerytalnych.

Do kiedy rozliczyć PIT-37 w 2021 roku ? 
Obecnie termin obowiązujący to 30 kwietnia 2021.

Do kiedy rozliczyć PIT-36 ?
PIT-36 za rok 2020 rozliczają osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą a termin rozliczenia moja 30 kwietnia 2021.

Do kiedy rozliczyć PIT-38 ?
PIT-38 rozliczają podatnicy, którzy uzyskali przychód ze sprzedaży papierów wartościowych oraz pochodnych. Tutaj również termin rozliczenia nie ulega zmianie i należy to zrobić do 30 kwietnia 2021.

Do kiedy rozliczyć PIT-39 ?
Jeżeli sprzedaliśmy nieruchomość do 5 lat od jej nabycia powinniśmy rozliczyć PIT-39 do dnia 30 kwietnia. PIT-39 dotyczy przychodów ze sprzedaży nieruchomości lub nabytych praw majątkowych.

PIT-28 składamy do 1 marca 2021. PIT-28 jest jedynym, który należy rozliczyć do 1 marca 2021 roku a dotyczy osób, które uzyskały przychód w formie ryczałtu od przychodów podlegających ewidencjonowaniu.

Czy w 2021 będziemy mogli rozliczyć PIT do końca maja ?
Obecnie termin rozliczenia PIT-u za rok 2021 nie został zmieniony i obowiązuje termin do 30 kwietnia 2021 roku. W roku poprzednim termin został wydłużony do 30 maja z powodu pandemii COVID-19 . Czy będzie tak w tym roku, gdy jesteśmy w trakcie 3 fali a część osób składa deklarację osobiście w urzędzie ? Możemy spodziewać się przesunięcia terminu, ponieważ wyniki zakażeń są sporo wyższe niż rok temu. Zachęcam do rozliczenia PIT-u online.

<< Blog KantorEkspert.pl