Praca w Szwajcarii - czy emigracja do tego kraju jest opłacalna?

Praca w Szwajcarii. Kantor Internetowy i wymiana walut. Szwajcaria nie należy do Unii Europejskiej ani Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jednak jest krajem który ma bardzo dobre stosunki z UE. Należy m.in. do EFTA (ang. European Free Trade Association - Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu) i strefy Schengen oraz wpłaca środki na rzecz budżetu unijnego

Jak podaje Eurostat, wskaźnik zatrudnienia w Szwajcarii wzrósł z 79,70 % w III kwartale 2020 r. do 80,50 % w IV kwartale 2020 r. Bezrobocie w tym kraju jest na jednym z najniższych poziomów w Europie, a szwajcarski rynek pracy „kusi” wysokimi zarobkami. Czy naprawdę warto opuścić Polskę, by zarabiać więcej?

Pensja minimalna w Szwajcarii

Szwajcaria jest federacją, na którą składają się 26 kantonów (kantony to „odpowiedniki” stanów w Stanach Zjednoczonych Ameryki), które decydują samodzielnie o wielu kwestiach.

Mimo, że w Szwajcarii nie obowiązuje żadne prawo ujednolicające kwestie płacy minimalnej, to Genewa, zgodnie z przysługującymi kantonom kompetencjami, w 2020 roku uchwaliła najniższą płacę minimalną obowiązującą na jej terenie. Ustalenia te wprowadzono na podstawie referendum – mieszkańcy kantonu głosowali, by ich pensja minimalna wynosiła 4086 franków szwajcarskich na miesiąc brutto (około 16 900 zł wg. kursu na dzień 02.07.2021 r.) bądź 49 000 CHF brutto rocznie (ok. 202 500 zł wg. kursu na dzień 02.07.2021 r.). Dla porównania, pensja minimalna w 2021 r. w Polsce to 2800zł brutto/miesiąc, czyi ok. 680 CHF (wg. kursu na dzień 02.07.2021 r.).

Czy są jakieś „haczyki”?

Ustalenie pensji minimalnej w Genewie miało miejsce w 2020 roku. Było ono odpowiedzią na potrzeby ludzi, którzy podczas pandemii COVID-19 zarabiali kwoty zbyt małe, by prowadzić komfortowe życie.

Według www.morizon.pl – serwisu z ogłoszeniami mieszkań do wynajęcia, średnia cena (w dniu 02.07.2021 r.) za wynajem kawalerki w Genewie to 5026 zł (157 zł/m²)/miesiąc, czyli ok. 29.7% określonej minimalnej pensji brutto. Ten sam serwis określa średnią cenę wynajmu kawalerki w Polsce na 1497 zł (51 zł/m²) (w dniu 02.07.2021 r.) – stanowi to ok. 53,5% polskiego minimalnego wynagrodzenia brutto. Należy jednak pamiętać, że ceny wynajmu mieszkań różnią się w zależności od ich lokalizacji. Średnia cena wynajmu kawalerki w Szwajcarii, na podstawie średniej cen z całego kraju to 9021 zł, czyli 218 zł/m² (w dniu 02.07.2021 r.).

Czy żywność w Szwajcarii jest droższa niż w Polsce? Tak, ale mimo, że polskie ceny są niższe, należy wziąć pod uwagę stosunek cen żywności do zarabianej kwoty. Serwis www.cenynaswiecie.pl podaje, że chleb kosztuje w Szwajcarii ok. 9.50 PLN (2.30 CHF), bułka ok. 2.89 PLN (0.70 CHF) - według kursu franków szwajcarskich w dniu 02.07.2021 r. Średnie ceny pieczywa w tym samym dniu w Polsce były następujące: chleb - 2.80 PLN, bułka - 0.50 PLN.

Barierą nie do pokonania może okazać się język. W Szwajcarii językami urzędowymi są: niemiecki, francuski, włoski i język retoromański (używany w kantonie Gryzonia -  w Alpach), ale największą trudność przyjezdnym sprawiają dialekty, które są zależne od regionu kraju.

Prawo imigracyjne

Szwajcarskie prawo dotyczące imigrantów jest dość restrykcyjne. Aby podjąć pracę w tym kraju niezbędne jest posiadanie różnych pozwoleń na pracę. Mimo, że zdobycie ich wymaga nakładu czasu i może wydawać się skomplikowanym procesem, to zdobycie zatrudnienia w Szwajcarii jest dość łatwe.

Najważniejsze dla imigranta powinien być fakt, że prawo Szwajcarskie nakłada na pracodawców obowiązek równego traktowania – imigranci muszą być zatrudniani na takich samych warunkach jak obywatele kraju. Rząd egzekwuje te regulacje przeprowadzając losowe kontrole płac. Karą za nieprzestrzeganie prawa do równego traktowania w kwestii pracy jest grzywna i nałożenie obowiązku wypłacenia różnicy w wynagrodzeniu na zatrudniający imigranta podmiot.

Zarobki

Wysokość płacy ustalana jest indywidualnie. Przy określaniu pensji brane są pod uwagę różne czynniki, m.in. stanowisko, doświadczenie zawodowe, kwalifikacje oraz godziny pracy.

Jak podaje www.oecd-ilibrary.org, przeciętne roczne zarobki w Szwajcarii w 2020 roku wynosiły 64 824 dolarów amerykańskich (ok. 246 514 zł/rok wg. kursu na dzień 02.07.2021 r.). W Polsce kwota ta była niemal o połowę mniejsza – Polacy zarabiali średnio 32 527 $/rok (ok. 123 700 zł/rok wg. kursu na dzień 02.07.2021 r.).

Według www.paylab.com średnie miesięczne zarobki w Szwajcarii są zależne od branży i wynoszą np.:

  • 7416 CHF (ok. 30 630 zł wg. kursu w dniu 02.07.2021 r.) – IT
  • 5926 CHF (ok. 24 500 zł wg. kursu w dniu 02.07.2021 r.) – bankowość
  • 5387 CHF (ok. 22 250 zł wg. kursu w dniu 02.07.2021 r.)  – budownictwo
  • 5379 CHF (ok. 22 220 zł wg. kursu w dniu 02.07.2021 r.)  – finanse
  • 4452 CHF (ok. 18 390 zł wg. kursu w dniu 02.07.2021 r.) – produkcja
  • 3693 CHF (ok. 15 250 zł wg. kursu w dniu 02.07.2021 r.) - rolnictwo

Federalny Urząd Statystyczny oferuje narzędzie pomocne w określeniu przybliżonej pensji w Szwajcarii. „Salarium" to kalkulator wynagrodzeń, który na podstawie danych statystycznych, w oparciu o podane informacje (jak region zamieszkania, branża, grupa zawodowa, wykształcenie, staż pracy itp.) podaje przybliżoną pensję, na którą może liczyć pracownik. Dane statystyczne używane przy kalkulacjach pochodzą ze szwajcarskiego badania struktury wynagrodzeń 2018 i opierają się na wysokości płac ok. 1,2 mln pracowników sektora prywatnego.

Własna działalność

Szwajcaria jest krajem przyjaznym dla przedsiębiorczych obywateli. Są oni zachęcani do zakładania samodzielnej działalności gospodarczej i mogą liczyć na niskie podatki (na tle innych krajów), a nawet mają możliwość wynegocjowania z gminą własnych stawek podatków.

Szwajcarskie prawo zwalnia przedsiębiorców z obowiązków jak prowadzenie księgowości, odprowadzanie VAT i rejestracja w Rejestrze Handlowym, gdy ich roczny obrót nie przekracza 100 000 CHF.

Podsumowanie

Szwajcaria wydaje się krajem doskonałym do życia jak i krajem, w którym można zarabiać i odkładać dużą ilość gotówki. Nic więc dziwnego, że Polacy poszukują w niej pracy bądź decydują się na zakładanie własnych działalności gospodarczych. Część z polskich migrantów zamierza powrócić do ojczyzny i w związku z tym wymienia franki szwajcarskie np. w kantorze online na polskie złote, zyskując tym samym niemałe (w przeliczeniu na PLN) kwoty. 

 
<< Blog KantorEkspert.pl