Roaming w UE

Jak korzystać z Roamingu by było jak najtaniej?Roaming jest usługą pozwalającą na korzystanie z dostępu do transmisji danych i polaczeń poza siecią operatora, z którym mamy podpisana umowę.

Wyróżniamy roaming krajowy i zagraniczny. W ramach roamingu krajowego (na terytorium Polski) łączymy się z siecią innego operatora, niż ten z którym podpisaliśmy umowę. Roaming zagraniczny dotyczy korzystania z sieci operatora z innego kraju. Można tez klasyfikować ten rodzaj roamingu jako roaming w UE i poza UE, gdyż różnią się one od siebie stawkami i warunkami.

Kiedy można korzystać z roamingu danych w cenie połączeń krajowych?

Z roamingu po cenach usług krajowych podczas podróży do krajów UE możesz skorzystać, jeśli więcej czasu przebywasz w kraju stałego pobytu niż za granicą lub częściej korzystasz z telefonu w kraju pobytu niż poza nim.

Przy przekraczaniu granicy, operator powinien powiadomić Cię (najczęściej informacje taką wysyła smsem) o rozpoczęciu korzystania z roamingu. Często taka informacja zawiera też zasady korzystania z usług poza terenem kraju zamieszkania.

Jeśli chcesz korzystać z roamingu danych, musisz właściwie wybrać operatora i jego ofertę. Czasem zdarza się, że niektóre plany taryfowe nie mają w umowach zapisów o usługach roamingowych, w związku z czym nie są one dostępne.

Abonament z limitem danych

Gdy masz wykupiony plan taryfowy z limitem transmisji danych, możesz z niego korzystać podczas podróży w obrębie UE, bez ponoszenia dodatkowych kosztów. W tym przypadku wskazany przez operatora limit danych w abonamencie jest także limitem obowiązującym w roamingu.

Często zdarza się jednak, że operatorzy oferują ograniczony pakiet GB w roamingu UE, nawet gdy abonament jest „nielimitowany”. Dlaczego?

Limity transmisji danych w roamingu na terenie Unii Europejskiej mogą być stosowane, jeśli cena za gigabajt danych jest niższa niż 1.5 euro.

Abonament „nielimitowany”

Jeśli wykupiony u operatora krajowego plan taryfowy obejmuje pakiet obejmuje nielimitowane rozmowy, smsy oraz internet bez odgórnie ustalonego limitu, operator musi zapewnić Ci ilość GB w roamingu wyliczaną według wzoru:

2 x (<cena za plan taryfowy w euro, bez vat> / 3 euro).

Przykład: miesięczna opłata za abonament: 80 PLN bez vat, czyli ok. 17.46 EUR wg. kursu z dnia 20.10.2021 r.

2 x (17.46 euro / 3 euro) = 5.82 GB danych

Operator musi więc zapewnić pakiet minimum 5.82 GB danych w roamingu UE.

Dlaczego? Według przepisów Unijnych, ilość GB musi być przynajmniej dwa razy wyższa od liczby otrzymanej dzięki podzieleniu przez 3 euro ceny planu taryfowego (bez VAT).

3 euro to maksymalny koszt za 1 gigabajt danych, jaki operator musi ponieść na rzecz innego operatora.

Przekroczenie limitu danych w roamingu

Gdy przekroczysz określony przez operatora limit danych dostępnych w roamingu UE, prawdopodobnie zostaną naliczone Ci dodatkowe opłaty.

Ich wysokość jest określona w umowie i najprawdopodobniej wiąże się z tym, że to Ty pokryjesz koszt użytkowania sieci innego operatora (3 EUR / 1 GB + vat).

Polityka uczciwego roamingu

Warto wiedzieć, że operator ma prawo do monitorowania Twojego użytkowania telefonu w ramach roamingu przez okres 4 miesięcy.

Jeśli okaże się, że podczas tego okresu przebywasz częściej za granica niż w kraju zamieszkania i częściej użytkujesz roaming niż usługi krajowe, operator ma prawo do zażądania wyjaśnienia tej sytuacji. Będziesz mieć na to 14 dni.

Roaming w UE

<< Blog KantorEkspert.pl