Trzecia obniżka stóp procentowych w Polsce

Kolejna już obniżka stóp procentowych, mocno zaskoczyła ekspertów i jest komentowana jako niezrozumiała. Dla osób posiadających kredyty, obniżenie stóp wiąże się ze zmianą stawek na rynku międzybankowym i realną zmianą rat kredytów.

W 2020 roku Rada Polityki Pieniężnej obniżała stopy procentowe trzy razy, w związku z czym poziomy stopy referencyjnej wyglądały następująco:
18.03.2020 – 1,00
9.04.2020 – 0,50
29.05.2020 – 0,1

Takie obniżki spowodują według obliczeń analityków oszczędność dla osób posiadających złotowe kredyty hipoteczne około 160-180 zł miesięcznie. Najlepszym żródłem informacji o zmianie rat jest Bank, który udzielił kredytu. W profilu klienta pojawi się informacja na temat zmian wysokości raty.

Większość kredytów hipotecznych udzielanych w naszym kraju ma oprocentowanie zmienne. Zmienność objawia się tym, że na wysokość raty kredytu hipotecznego składa się zmienna stawka WIBOR i stała marża banku. Symbole przy stawkach WIBOR (1W czy 6M) oznaczają okresy, na jakie banki pożyczają sobie nawzajem pieniądze. Jednak dla kredytobiorców najważniejsze są stawki WIBOR 3M (trzymiesięczne) lub 6M (sześciomiesięczne). Banki stosuja oprocentowanie na podstawie stawki 3M. 

Expander obliczył, że raty części kredytów spadną o 1/6, co pozwala na wniosek, że niektórzy kredytobiorcy mają dwie raty gratis w roku. Jeśli do tego dodać, że niektóre banki oferują „wakacje kredytowe” trwające do 6 miesięcy, to mamy łącznie 8 miesięcy bez rat! Najwięcej zyskają osoby, które kredyt otrzymały niedawno, czyli w kilku ostatnich latach. W tym przypadku, roczna roczna oszczędność może dwukrotnie przewyższyć jedną ratę. 

W przypadku kredytów walutowych, z powodu kryzysu, polska waluta straciła. To zła informacja dla osób posiadających kredyty we frankach. Obecnie sytuacja nieco się uspokoiła, ale i tak kurs franka spadł zaledwie do poziomu z końca 2016 roku. Trudno przewidzieć, w którym kierunku będą przebiegać zmiany.

Natomiast mniejsze stopy wywołały reakcję banków. Zwiększyła się marża oraz kwota wkładu własnego, która w większości banków wynosi obecnie 30%. Spadek oprocentowania kredytów spowodował również zwiększone kryteria oceny finansowej zdolności klientów. W większości banków obecnie przyszli kredytobiorcy nie mogą liczyć na promocje.

<< Blog KantorEkspert.pl