Unia Europejska chce chronić przed zwolnieniami pracowników w państwach członkowskich

Unia Europejska i plany pomocy dla państw członkowskich.

Unia Europejska - wyimaginowany twór. Niektórzy tak mówią. To przyjrzyjmy się, co Unia Europejska teraz planuje. Jakie ma plany pomocy dla państw członkowskich.

Na czwartkowej konferencji prasowej przewodnicząca KE Ursula von der Leyen przedstawiła projekt instrumentu finansowego w wysokości 100 miliardów euro, którego celem ma być chronienie przed zwolnieniami pracowników oraz przekierowanie wszystkich funduszy strukturalnych na walkę z kryzysem wywołanym przez pandemię.
Na konferencji wczorajszej Ursula von der Leyen podkreśliła, że w obecnych okolicznościach walka, by uratować ludzkie życia i chronić źródła utrzymania, jest nadrzędną misją wszystkich władz publicznych w Unii Europejskiej. I Komisja to właśnie robi.

Szef Parlamentu Europejskiego David Sassoli i przewodniczący grup politycznych zdecydowali także w czwartek o zorganizowaniu nadzwyczajnego posiedzenia plenarnego po przerwie świątecznej (jakby ktoś zapomniał wkrótce Wielkanoc). Celem posiedzenia ma być kontynuowanie prac nad specjalnymi środkami dotyczącymi walki z pandemią i jej koszmarnymi konsekwencjami.

Nowy instrument SURE, proponowany przez Komisję, ma zapewnić pożyczki w wysokości do 100 miliardów euro krajom, które ich potrzebują. Pożyczki mają być przeznaczone na zapewnienie pracownikom wynagrodzenia, natomiast przedsiębiorstwom mają one pozwolić utrzymać pracowników mimo przestoju. Chodzi o dopłaty dla firm z budżetu do pensji pracowników, których wymiar pracy byłby zmniejszony lub którzy byliby w przeciwnym wypadku zwolnieni. Osoby prowadzące działalność na własny rachunek miałyby otrzymać zasiłek, który będzie zastępował ich dochody.

Projekt opiera się na inżynierii finansowej: kraje UE udzielają KE gwarancji wynoszącej na przykład 25% maksymalnej wartości całego instrumentu, Komisja natomiast wykorzystując swój dobry rating, pozyskuje finansowych środki na rynkach. Operacja taka pozwoli obniżyć koszty, szczególnie krajom członkowskim, które zadłużają się przy stosunkowo wysokim oprocentowaniu.

Ponadto Von der Leyen zapowiedziała także, że Komisja Europejska chce tak ukształtować wieloletni budżet UE na lata 2021-2027, by był on kluczową częścią odpowiedzi na kryzys wywołany pandemią. Podkreśliła także, że wieloletnie ramy finansowe powinny być nowym "Planem Marshalla dla UE" i jej mieszkańców.

KE proponuje również, by możliwe były transfery środków między funduszami. Zniesione mają być też wymogi dotyczące współfinansowania z budżetów krajowych, a administracja uproszczona.

Także korzystanie ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego będzie bardziej elastyczne. Państwa UE będą mogły zapewnić wsparcie rybakom za czasowe zaprzestanie działalności połowowej. Ponadto ma zostać wydłużony czas na składanie przez rolników wniosków o wsparcie, zwiększanie zaliczek na płatności bezpośrednie, a także zaliczek w ramach programów na rozwój obszarów wiejskich. Ograniczone mają być też kontrole, aby zminimalizować kontakty fizyczne, oraz zmniejszone mają być obciążenia administracyjne.

<< Blog KantorEkspert.pl