Nowe limity dla transakcji zbliżeniowych bez PIN-u

Karty zbliżeniowe, płatności, blik, VISACzekają nas duże zmiany w płatnościach kartą.

1. Visa poinformowała, że od 17 lipca 2020 r. zostanie podniesiony do 100 złotych obowiązujący w Polsce limit dla transakcji zbliżeniowych bez podawania PIN-u.
Obecnie wynosi on 50 zł.  Zmiana ta jest zgodna z oczekiwaniami klientów, gdyż płatności zbliżeniowe stają się coraz powszechniejsze.
Podniesienie limitu dla transakcji zbliżeniowych dokonywanych kartami Visa zostało uzgodnione już z uczestnikami ekosystemu bankowego w Polsce i uzyskało akceptację Narodowego Banku Polskiego. 

2. W maju 2018 r. Mastercard również otrzymał zgodę na podwyższenia takiego limitu dla transakcji zbliżeniowych bez podawania PIN-u. Mastercard zapewnia, że  jest już gotowy do wprowadzenia tej zmiany, jednak termin wprowadzenia zmian ostatecznie uzależniony jest od porozumień oraz gotowości całej branży, w tym banków i agentów rozliczeniowych, obsługujących terminale płatnicze. 

3. W Polsce rośnie liczba kart zbliżeniowych. Narodowy Bank Polski poinformował, że na koniec września 2019 roku było ich 36,2 mln. Przełożyło się to na rekordowo wysoki udział w całości rynku kart płatniczych na poziomie 86%.
W trzecim kwartale 2019 r. udział płatności zbliżeniowych w ogólnej liczbie bezgotówkowych płatności kartowych wzrósł z 86% do prawie 89%, w stosunku do drugiego kwartału 2019 r. 

<< Blog KantorEkspert.pl