Wielka Brytania zmienia zasady dla imigrantów przy podejmowaniu pracy

Wielka Brytania i nowy punktowy system imigracyjnyPraca na Wyspach na nowych zasadach - system punktowy.

1. Od tego roku w Wielkiej Brytanii ma obowiązywać nowy punktowy system imigracyjny. Zostanie zrównany status obywateli Unii Europejskiej i pozostałych państw oraz radykalnie zostanie ograniczona możliwość podejmowania pracy przez osoby o niskich kwalifikacjach.

Zgodnie z planem, aby uzyskać prawo do pracy w Wielkiej Brytanii, konieczne będzie zdobycie przynajmniej 70 punktów. Z tej liczby 50 punktów to kryteria obowiązkowe: posiadanie oferty pracy od konkretnej firmy lub instytucji - 20 punktów, wymagany poziom umiejętności - 20 punktów, znajomość języka angielskiego - 10 punktów.

Pozostałe punkty będzie można otrzymać za wysokość przewidywanej pensji. Oferty płatne poniżej 23040 funtów rocznie nie będą premiowane. Jeśli oferta pracy przewiduje zarobki pomiędzy 23040 a 25599 funtów rocznie, będzie można otrzymać 10 punktów, a powyżej 25600 funtów  - 20 punktów. Ponadto praca w sektorze, w którym występuje deficyt pracowników to 20 punktów, a jeśli aplikant ma doktorat w dziedzinie związanej z pracą, dostanie 10 punktów. Za doktorat w naukach ścisłych, technologii, inżynierii bądź matematyce można otrzymać 20 punktów.

Punkty z tej drugiej grupy są wymienne. Oznacza to, że jeśli ktoś ma ofertę pracy z zarobkami poniżej 25600 funtów rocznie, nadal będzie mógł się ubiegać o pozwolenie na pracę, jeśli chce podjąć zatrudnienie w sektorze, gdzie są wakaty lub jeśli ma doktorat w naukach ścisłych lub technicznych. Z kolei oferta z zarobkami powyżej 25600 funtów, przy spełnieniu warunków obowiązkowych, wystarczy do osiągnięcia 70 punktów.

Natomiast brak będzie ułatwień dla pracowników o niskich kwalifikacjach. Nie będzie także specjalnej ścieżki dla osób na samozatrudnieniu jak hydraulików i elektryków.

Niezależnie od powyższego 3 mln obywateli państw UE, którzy już przebywają w Wielkiej Brytanii, będą mogli pozostać i dalej pracować, o ile złożą wniosek o przyznanie statusu osoby osiedlonej lub tymczasowego statusu osoby osiedlonej. 

Zgodnie z nowym planem, wszyscy imigranci będą mieli prawo dostępu do świadczeń związanych z dochodami, po przyznaniu prawa do pobytu na czas nieokreślony, zwykle po pięciu latach. Obecnie obywatele UE w Wielkiej Brytanii mogą ubiegać się o świadczenia, jeżeli są "aktywni zawodowo". Obywatele pozostałych państw uzyskują prawo do zasiłków w momencie przyznania im stałego pobytu, co zazwyczaj wymaga pięciu lat legalnego pobytu w Wielkiej Brytanii.

2. Obywatele państw Unii Europejskiej będą mogli przyjeżdżać w celach turystycznych do Wielkiej Brytanii bez ubiegania się o wizę w przypadku pobytów nieprzekraczających sześciu miesięcy. W przypadku obywateli innych państw regulacje się nie zmienią.

3. Decydując się na podjęcie pracy w Wielkiej Brytanii, warto pamiętać o najkorzystniejszym sposobie wymiany funtów na złotówki. Kantory online w Polsce oferują wymianę waluty dla klientów indywidualnych na bardzo atrakcyjnych warunkach. W grupie najbardziej docenianych kantorów online przez klientów jest internetowy KantorEkspert.pl to kantoronline, który realizuje wymianę waluty w średnim czasie 9 minut. 

<< Blog KantorEkspert.pl