Zniszczone banknoty - jak wymienić je na nowe?

Jak wymienić zniszczony banknot ? Banknoty wielokrotnie zmieniają posiadacza, są przechowywane w różnych warunkach. To wszystko wpływa na to, że ulegają zużyciu i tracącą swoje cechy i właściwości. Postrzępione, przerwane, wytarte, zabrudzone, zaplamione - uszkodzenia banknotów oraz monet mogą być różne. Gdzie wymienić zniszczoną gotówkę? Czy można wymienić monety?
 

Wymiana banknotów

Banki zobowiązane są do wymiany wymienić zniszczonych banknotów wtedy, gdy zachowało się ponad 45% ich powierzchni oraz możliwe jest zidentyfikowanie jego nominału.

Niestety od stanu banknotu zależy to, jaką wartość nominalną wyda bank-połowę wartości nominalnej banknotu dostaniemy gdy będziemy chcieli wymienić banknot, który zachował od 45 do 75%, natomiast banknoty, które mają zachowane ponad 75% powierzchni (w tym: banknot przerwany-maksymalnie na 9 kawałków, poplamiony) gwarantują uzyskanie ich pełnej wartości nominalnej.

Wymiana monet

Wymianie podlegają także monety, oraz ich elementy (rdzeń i pierścień) o ile posiadają uszkodzenia typu mechanicznego. Mogą to być także monety wytarte, ze zmienioną barwą i skorodowane.

Monety nie podlegają wymianie, jeśli uszkodzenie powstało na skutek wykorzystania urządzeń stosowanych do deformowania monet (pofalowanie, cięcie, deformowanie kształtu etc.).

Gdzie wymienić uszkodzone banknoty i monety?

Uszkodzony banknot można wymienić w kasie każdego banku komercyjnego lub spółdzielczego w Polsce, a także w oddziałach okręgowych NBP.

Od 2020 roku wymiany banknotów można dokonywać też korespondencyjnie. Uszkodzone monety i/lub banknoty wysyła się wtedy pocztą lub kurierem do centrali NBP (ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa). Każda osoba fizyczna może korespondencyjnie wymienić maksymalnie 2000 zł. a należną kwotę otrzyma na wskazany we wniosku o dokonanie wymiany rachunek bankowy.

Formalności

Procedury, które obowiązują przy dokonywaniu wymiany zniszczonych banknotów to m.in. wypełnienie wniosku o wymianę, przygotowanie przez bank pokwitowania przyjęcia pieniędzy. Jeśli banknot, który uległ zniszczeniu jest porwany, pracownik banku skleja go w obecności klienta i umieścić odpowiednią adnotację (dotyczącą wartości nominalnej - 50 lub 100%).

Zniszczone banknoty - jak je wymienić ?

<< Blog KantorEkspert.pl