Koszty przelewów

przelewy do KantorEkspert.pl przelewy do KantorEkspert.pl wypłaty z KantorEKspert.pl
waluty PLN, EUR, USD, GBP
CHF, SEK, DKK, NOK, CAD
PLN, EUR, USD, GBP,
CHF, SEK, DKK, NOK, CAD
czas online online
koszt 0zł  0zł * 
 

bank pekaosa

przelewy do KantorEkspert.pl przelewy do KantorEkspert.pl wypłaty z KantorEKspert.pl
waluty PLN, EUR, USD, GBP, CHF, NOK,  PLN, EUR, USD, GBP, CHF, NOK,
czas online online
koszt 0zł  0zł * 
 

Santander Bank Kantor

przelewy do KantorEkspert.pl przelewy do KantorEkspert.pl wypłaty z KantorEKspert.pl
waluty PLN, EUR, USD, GBP, CHF, SEK, DKK, NOK, CAD, JPY, CZK,  PLN, EUR, USD, GBP, CHF, SEK, DKK, NOK, CAD, JPY, CZK
czas online online
koszt 0zł  0zł * 
 

przelewy do KantorEkspert.pl przelewy do KantorEkspert.pl wypłaty z KantorEKspert.pl
waluty PLN, EUR, USD, CHF PLN, EUR, USD, CHF
czas online online
koszt 0zł  0zł * 
 

przelewy do KantorEkspert.pl przelewy do KantorEkspert.pl wypłaty z KantorEKspert.pl
waluty PLN, EUR, USD, GBP, CHF, CAD PLN, EUR, USD, GBP, CHF, CAD
czas online online
koszt 0zł  0zł * 
 


przelewy do KantorEkspert.pl przelewy do KantorEkspert.pl wypłaty z KantorEKspert.pl
waluty PLN, EUR, USD, GBP, CHF,
SEK,DKK, NOK, CAD, JPY, CZK
PLN, EUR, USD, GBP, CHF,
SEK, DKK, NOK, CAD, JPY, CZK
czas online online
koszt 0zł  0zł * 
 

przelewy do KantorEkspert.pl przelewy do KantorEkspert.pl wypłaty z KantorEKspert.pl
waluty PLN, EUR, USD, GBP, CHF PLN, EUR, USD, GBP, CHF
czas online online
koszt 0zł  0zł * 
 


 

przelewy do KantorEkspert.pl przelewy do KantorEkspert.pl wypłaty z KantorEKspert.pl
waluty PLN, EUR, USD, GBP, CHF,
SEK, DKK, NOK, CAD, JPY, CZK
PLN, EUR, USD, GBP, CHF,
SEK, DKK, NOK, CAD, JPY, CZK
czas online online
koszt 0zł  0zł * 
 

przelewy do KantorEkspert.pl przelewy do KantorEkspert.pl wypłaty z KantorEKspert.pl
waluty PLN, EUR, USD, GBP, CHF PLN, EUR, USD, GBP, CHF
czas online online
koszt 0zł  0zł * 
  

przelewy do KantorEkspert.pl przelewy do KantorEkspert.pl wypłaty z KantorEKspert.pl
waluty PLN, EUR, PLN, EUR,
czas online online
koszt 0zł  0zł * 

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA KANTOR

przelewy do KantorEkspert.pl przelewy do KantorEkspert.pl wypłaty z KantorEKspert.pl
waluty PLN, EUR, USD, GBP, CHF PLN, EUR, USD, GBP, CHF
czas online online
koszt 0zł  0zł * 


 Pozostałe banki w Polsce przelewy do KantorEkspert.pl

  przelewy do KantorEKspert.pl
waluty PLN EUR USD, CHF, GBP, SEK, DKK, NOK, CAD, JPY, CZK
czas 4h - 24h  8h - 48h zwykły8h - 48h
koszt wg TOiP
 

 Pozostałe banki w Polsce wypłata z KantorEkspert.pl

  wypłaty z KantorEKspert.pl
waluty PLN EUR USD, CHF, GBP, SEK, DKK, NOK, CAD, JPY, CZK
tryb zwykły ekspers zwykły ekspers 
czas 48h 24h 72h 24h
koszt wg TOiP


 Przelewy na zagraniczne rachunki bankowe 

  wypłaty z KantorEKspert.pl
waluty EUR USD, CHF, GBP, SEK, DKK, NOK, CAD, JPY, CZK
tryb zwykły ekspers zwykły ekspers 
czas 48h 24h 72h 24h
koszt wg TOiP

 

 

Online – oznacza czas od 1 do 10 minut, zależnie od fazy cyklu przetwarzania danych.

O ile systemy informatyczne w bankach funkcjonują poprawnie, w Godzinach Pracy Serwisu (8:30 – 16:30 w dni robocze) kantorekspert.pl gwarantuje czas księgowania wpłat na konta Użytkowników w trybie online.

Przelewy do kantorekspert.pl wykonane w godzinach wieczornych i w dni wolne od pracy mogą być księgowane następnego dnia roboczego.

Przelewy wewnętrzne zlecane wieczorem (poza godzinami aktywności systemów informatycznych w bankach) są wykonywane przez banki następnego dnia roboczego i dopiero wówczas księgowane są na Kontach Użytkowników kantorekspert.pl.

Wypłaty zlecone poza godzinami pracy (8:30 – 16:30) są realizowane następnego dnia roboczego.

Znaki towarowe banków są własnością ich właścicieli, a na stronach Serwisu zostały umieszczone jedynie w celach informacyjnych.

(*) – do wszystkich banków

Bezpłatnie są realizowane przelewy od kwoty 3000 PLN; przelewy niższych kwot obciążane są prowizją banku w wysokości 1 PLN. Przelewy kwot poniżej 50 PLN obciążane są dodatkowo opłatą w wysokości 1 PLN.

Bezpłatnie realizowane są przelewy od kwoty 500 EUR, 500 USD, 500 GBP, 500 CHF, 500 CAD, 5000 SEK, 5000 NOK, 5000 DKK, 50000 JPY, 10000 CZK; przelewy niższych kwot obciążane są prowizją banku w wysokości 2,5 PLN (5 PLN w przypadku banków gdzie operator nie prowadzi rachunków). Przelewy kwot poniżej 20 jednostek waluty obciążane są dodatkowo opłatą w wysokości równowartości 1 PLN.

Przelewy do Banków Zagranicznych:
Przelew w EUR 5 PLN, przelew w innej walucie w opcji SHA - 10 PLN
Opłaty dodatkowe za przelewy w opcjach: OUR – 110 PLN; EXPRESS – 30 PLN; EXPESS OUR – 130 PLN