Czym jest silne uwierzytelnienie?

Silne uwierzytelnienie. Po co?.Strong customer authentication jest nowością wprowadzoną przez PSD II. Jest to obowiązek stosowania przez dostawców usług płatniczych mechanizmów tzw. silnego uwierzytelniania użytkownika. Silne uwierzytelnienie ma zapewniać wyższy poziom wiarygodności i odporności na fraudy (oszustwa).


Bardzo ważnym aspektem w doborze każdego z czynników uwierzytelnienia jest brak wzajemnego uzależnienia pomiędzy nimi, co oznacza, że naruszenie jednego z nich nie może powodować utraty lub osłabienia ochrony gwarantowanej przez inny czynnik.

W ramach silnego uwierzytelniania powinna być zweryfikowana tożsamość użytkownika usług płatniczych podczas wykonywania poszczególnych operacji. Silne uwierzytelnianie oznacza, że zastosowano dwuczynnikowy proces weryfikacji tożsamości użytkownika, wykorzystując co najmniej dwie z trzech poniższych kategorii:

- hasło do logowania, PIN w aplikacji mobilnej/karcie debetowej/hasło do bankowości telefonicznej (wiedza - coś, co wie wyłącznie użytkownik),
- sparowana aplikacja mobilna banku, numer telefonu (kody SMS), kody z wiadomości email (posiadanie - coś, co posiada wyłącznie użytkownik), 
- odcisk palca/skan twarzy w aplikacji mobilnej (cecha klienta - coś, czym tylko użytkownik jest).

<< Edukacja Finansowa