Dlaczego biznes online jest dobrym pomysłem.

W dobie pandemii biznes online kwitnie.

Czas globalizacji, dominacji Internetu oraz dużej zmienności reguł w sferze finansowej wymusza określone zachowania skłaniające do optymalizacji działań w zakresie szukania najkorzystniejszych ofert czy warunków współpracy.

W dzisiejszym świecie barier handlowych jest bardzo mało. Komunikacja z osobami czy firmami oddalonymi o tysiące kilometrów nie stanowi żadnego problemu. Jedna wiadomość e-mail czy powoduje dokonanie zakupów w innej części kontynentu lub świata. Wystarczy mieć założone konta bankowe w odpowiedniej walucie oraz skorzystać z narzędzi, jakie dają nam banki w zakresie internetowej obsługi kont.

Kupowanie przez Internet jest często tańsze niż w tradycyjnych systemach sprzedaży detalicznej, wliczając w to duże sieci handlowe. Sieci handlowe mimo korzystania z efektu skali np. w sferze zakupów, skutecznie negocjują obniżanie cen zakupu na towary od dostawców. Nie są jednak w stanie znacząco obniżyć kosztów operacyjnych (wynagrodzenia pracowników, utrzymanie infrastruktury sieci handlowej, działania marketingowe). W celu uzyskania odpowiedniej rentowności, zgodnej z oczekiwaniami organów właścicielskich, zmuszone są zachować określony wskaźnik marży na towarach handlowych.

Wysokie koszty działalności są jedną z przyczyn słabnącej pozycji tradycyjnych kanałów dystrybucji. Tracą one w szybkim tempie swoje udziały w rynkach sprzedaży detalicznej, na rzecz transakcji dokonywanych w sklepach internetowych. Ponadto, większość sieci handlowych wciąż nie podejmuje ostatecznych decyzji w zakresie polityki dystrybucyjnej, jaką należy obrać w najbliższej przyszłości, próbując sobie odpowiedzieć na jedno pytanie-jak połączyć sprzedaż w kanałach tradycyjnych ze sprzedażą internetową. Głównym powodem, dla którego to pytanie wciąż pozostaje aktualne, jest kwestia rentowności detalicznych jednostek stacjonarnych. Jednostki te do prawidłowej obsługi klienta wymagają nakładów finansowych, adekwatnych do skali działalności. Jednocześnie sprzedaż internetowa prowadzona przez własną sieć pozostaje w sferze konfliktu bezpośrednich interesów, szczególnie w odniesieniu do jednostek handlowych prowadzonych w formie innej niż własność sieci.
W ostatnich latach wewnętrzne sprzeczności interesów w sieciach są jedną z przyczyn prawdziwego boomu firm wyspecjalizowanych w sprzedaży internetowej, oferujących szeroki przekrój towarów różnych marek.

Mimo tego, że nie widzimy przedmiotów na żywo, nie możemy ich dotknąć, przetestować lub przymierzyć to i tak decydujemy się na ich zakup, ze względu na atrakcyjną ofertę cenową lub szeroki wybór. Część konsumentów przed zakupem odwiedza salon, w którym może znajdować się towar będący w kręgu zainteresowania i dokonuje wstępnej selekcji.

Przy dokonywaniu transakcji przez Internet w zagranicznych sklepach płaciliśmy zazwyczaj kartą kredytową lub przelewem bankowym, ze względu na inną walutę obowiązującą w tych państwach. Oba te sposoby skutkowały zazwyczaj otrzymaniem przez nas niekorzystnych kursów wymiany walut oferowanych przez banki. Wpływało to na opłacalność całego przedsięwzięcia. Dlatego istotne jest, aby znaleźć alternatywną ścieżkę dostępu do waluty po najkorzystniejszych kursach.

Poza bankami, od wielu lat na rynku funkcjonują instytucje oferujące tak samo, jak one, usługę wymiany walut. Tymi podmiotami są kantory internetowe. Należy się jednak dokładnie przyjrzeć ich ofercie (chodzi głównie o dodatkowe prowizje czy promocje dotyczące wymiany od pewnej kwoty). Jednym z internetowych kantorów, który ma bardzo atrakcyjne kursy wymiany walut (bez opłat ukrytych) i szybki czas realizacji transakcji jest KantorEkspert.pl. Krótki czas realizacji transakcji to dla KantorEkspert.pl. w zasadzie standard. Jedynym czynnikiem, którym może wpłynąć na wydłużenie tego procesu, jest opóźnienie w działaniu bankowych systemów operacyjnych.

KantorEkspert.pl. jest firmą stale rozwijającą się, opierającą swoją strategię rozwoju na satysfakcji Klientów wynikającej z dokonywania transakcji wymiany walut.

<< Edukacja Finansowa