Dwa dni dodatkowego urlopu. Warto rozważyć.

Oddajemy osoczeOd ubiegłego roku, kiedy chorzy na COVID-19 zaczęli wygrywać z tą chorobą, ogłaszane były wielokrotnie apele z prośbą o oddawanie osocza, które jest uważane za bardzo skuteczne lekarstwo przeciw koronawirusowi. Jednak w dalszym ciągu osocza jest w zbyt mało w centrach krwiodawstwa.

Podobny problem dotyczy też krwi. Polacy ze względu na obawy przed zarażeniem są mniej chętni na kontakty z innymi, a to skutkuje mniejszą liczbą krwiodawców. Ilość krwiodawców znacząco spadła, nawet o 50%.

Dlatego zostało zaproponowane rozwiązanie, które w zamian za oddanie krwi lub jej składników, w tym osocza, przewiduje dwa dni wolnego od pracy. Przepisy obowiązujące od tego wtorku, dotyczą wszystkich krwiodawców.

Dodatkowy dzień wolny krwiodawcy otrzymali dzięki nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach, związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Art. 3 tej ustawy przewiduje, że oddający krew lub jej składniki, w tym osocze po chorobie COVID-19, może skorzystać z pełnopłatnego zwolnienia od wykonywania obowiązków zawodowych, nie tylko w dniu pobrania krwi (jak dotychczas), lecz również w dniu następnym. Dwa dni wolnego od pracy należą się tylko w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. 

Dodatkowo krwiodawcy, którzy oddadzą przynajmniej trzy razy krew lub jej składniki (w tym osocze), mogą skorzystać z 33% ulgi w przejazdach w publicznej komunikacji krajowej. W tym przypadku korzyść ta obowiązywać będzie wyłącznie w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Jaki potrzebny jest dokument do skorzystania z powyższych uprawnień (nagród)?.
1. W przypadku dwóch dni wolnych od pracy potrzebne jest zaświadczenie, wydane przez Regionalne Centrum, Wojskowe Centrum lub Centrum MSWiA.
2. W przypadku ulgowych przejazdów potrzebne jest również zaświadczenie potwierdzające oddanie co najmniej 3 razy krwi lub osocza, wydane przez Regionalne Centrum, Wojskowe Centrum lub Centrum MSWiA.

<< Edukacja Finansowa