Historia Unii Europejskiej w skrócie

Polska od 15 lat należy Unii Europejskiej. Przez ten okres nasz kraj zmienił się nie do poznania. 

II wojna światowa doprowadziła do ogromnych zniszczeń i całej masy cierpienia w niemal każdym zakątku naszej planety. Jej zakończenie natchnęło ówczesnych polityków do utworzenia organizacji międzynarodowej mającej na celu wyrównanie poziomu gospodarczego pomiędzy państwami oraz zwiększenie poziomu światowego bezpieczeństwa. W ten sposób w 1952 roku powstała Europejska Wspólnota Węgla i Stali. Została ona założona przez sześć krajów: Niemcy, Francję, Belgię, Włochy, Luksemburg oraz Holandię. W 1958 roku doszło do przekształcenia tej organizacji w Europejską Wspólnotę Gospodarczą. W takiej formie funkcjonowała przez 15 lat. Dopiero w 1973 roku dołączyły do niej kolejne państwa: Wielka Brytania, Irlandia oraz Dania. Ponad dziesięć lat później do struktur weszły Portugalia, Hiszpania i Grecja. W 1989 roku upadł komunizm. Pojawiła się zatem doskonała okazja do ukończenia procesu zjednoczenia Europy. Politycy postanowili ją wykorzystać. W 1993 roku, w ramach traktatu z Maastricht powstała Unia Europejska. Pierwszymi nowymi członkami Unii zostali Finlandia, Austria i Szwecja. Unia Europejska domyślnie miała jeszcze mocniej scalić wszystkie państwa Europy. Żeby tego dokonać potrzebna była w pierwszej kolejności wspólna waluta. Stała się nią waluta Euro. Wprowadzano ją do obiegu dosyć powoli, ponieważ od 1999 roku używano jej w transakcjach bezgotówkowych a dopiero po 3 latach, w 2002 roku stała się podstawową walutą we wszystkich krajach członkowskich oprócz Wielkiej Brytanii, Danii oraz Szwecji, których obywatele w demokratycznych referendach opowiedzieli się za pozostaniem przy dotychczasowych walutach. W 2004 roku struktury Unii Europejskiej znacznie się powiększyły bowiem miało wtedy miejsce przyjęcie największej ilości państw na raz w całej historii zjednoczonej Europy. Wówczas też do grona europejskiej wspólnoty dołączyła Polska. Obok niej były Węgry, Malta, Cypr, Łotwa, Litwa, Estonia i Czechy. W 2007 roku miało miejsce kolejne rozszerzenie o Rumunię i Bułgarię.
Unia Europejska jest organizacją, w której państwa członkowskie współpracują ze sobą na rzecz wyrównania nierówności gospodarczych, wspieranie krajów rozwijających się, ochrona praw człowieka, ochrona środowiska naturalnego oraz promocja i rozwój demokracji. Wszyscy członkowie Unii muszą co roku wpłacać do budżetu składkę. Składki zwracane są z powrotem jednak w oparciu o poziom rozwoju gospodarczego. W wyniku tego jedne państwa dostają więcej a inne mniej. Przykładowo Niemcy otrzymują z unijnego budżetu mniej niż wynosi ich składka.
Struktury Unii Europejskiej przypominają państwo. Stolicą Europy jest Bruksela. Tam też obraduje Parlament Europejski. W Luksemburgu znajduje się siedziba Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości a w Strasburgu funkcjonuje Trybunał Praw Człowieka. Jednym z najważniejszych podmiotów działających w ramach Unii jest Europejski Bank Centralny (EBC). Odpowiada on za emisje europejskiej waluty Euro oraz kontrole inflacji a co za tym idzie stabilności cen w strefie euro.

<< Edukacja Finansowa

Aplikacja KantorEkspert

Pobierz aplikację
szybko i wygodnie sprawdzaj kursy
aplikacja kantorekspert.pl google
aplikacja kantorekspert.pl apple
aplikacja kantorekspert.pl

Kursy walut

kupnosprzedaż
Flaga EUREUR4.2681 4.2841
Flaga USDUSD3.8585 3.8745
Flaga GBPGBP5.0727 5.0887
Flaga CHFCHF3.8955 3.9115
Flaga NOKNOK0.4207 0.4267
Flaga SEKSEK0.4043 0.4103
2019-12-06 22:59:57
Kurs na żywo: włącz
więcej walut
zamknij