Historia Unii Europejskiej w skrócie

Historia organizacji, która ma jedną z najważniejszych walut na świecie.Polska od 15 lat należy Unii Europejskiej. Przez ten okres nasz kraj zmienił się nie do poznania. 

II wojna światowa doprowadziła do ogromnych zniszczeń i całej masy cierpienia w niemal każdym zakątku naszej planety. Jej zakończenie natchnęło ówczesnych polityków do utworzenia organizacji międzynarodowej mającej na celu wyrównanie poziomu gospodarczego pomiędzy państwami oraz zwiększenie poziomu światowego bezpieczeństwa. W ten sposób w 1952 roku powstała Europejska Wspólnota Węgla i Stali. Została ona założona przez sześć krajów: Niemcy, Francję, Belgię, Włochy, Luksemburg oraz Holandię. W 1958 roku doszło do przekształcenia tej organizacji w Europejską Wspólnotę Gospodarczą. W takiej formie funkcjonowała przez 15 lat. Dopiero w 1973 roku dołączyły do niej kolejne państwa: Wielka Brytania, Irlandia oraz Dania. Ponad dziesięć lat później do struktur weszły Portugalia, Hiszpania i Grecja. W 1989 roku upadł komunizm. Pojawiła się zatem doskonała okazja do ukończenia procesu zjednoczenia Europy. Politycy postanowili ją wykorzystać. W 1993 roku, w ramach traktatu z Maastricht powstała Unia Europejska. Pierwszymi nowymi członkami Unii zostali Finlandia, Austria i Szwecja. Unia Europejska domyślnie miała jeszcze mocniej scalić wszystkie państwa Europy. Żeby tego dokonać potrzebna była w pierwszej kolejności wspólna waluta. Stała się nią waluta Euro. Wprowadzano ją do obiegu dosyć powoli, ponieważ od 1999 roku używano jej w transakcjach bezgotówkowych a dopiero po 3 latach, w 2002 roku stała się podstawową walutą we wszystkich krajach członkowskich oprócz Wielkiej Brytanii, Danii oraz Szwecji, których obywatele w demokratycznych referendach opowiedzieli się za pozostaniem przy dotychczasowych walutach. W 2004 roku struktury Unii Europejskiej znacznie się powiększyły bowiem miało wtedy miejsce przyjęcie największej ilości państw na raz w całej historii zjednoczonej Europy. Wówczas też do grona europejskiej wspólnoty dołączyła Polska. Obok niej były Węgry, Malta, Cypr, Łotwa, Litwa, Estonia i Czechy. W 2007 roku miało miejsce kolejne rozszerzenie o Rumunię i Bułgarię.
Unia Europejska jest organizacją, w której państwa członkowskie współpracują ze sobą na rzecz wyrównania nierówności gospodarczych, wspieranie krajów rozwijających się, ochrona praw człowieka, ochrona środowiska naturalnego oraz promocja i rozwój demokracji. Wszyscy członkowie Unii muszą co roku wpłacać do budżetu składkę. Składki zwracane są z powrotem jednak w oparciu o poziom rozwoju gospodarczego. W wyniku tego jedne państwa dostają więcej a inne mniej. Przykładowo Niemcy otrzymują z unijnego budżetu mniej niż wynosi ich składka.
Struktury Unii Europejskiej przypominają państwo. Stolicą Europy jest Bruksela. Tam też obraduje Parlament Europejski. W Luksemburgu znajduje się siedziba Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości a w Strasburgu funkcjonuje Trybunał Praw Człowieka. Jednym z najważniejszych podmiotów działających w ramach Unii jest Europejski Bank Centralny (EBC). Odpowiada on za emisje europejskiej waluty Euro oraz kontrole inflacji a co za tym idzie stabilności cen w strefie euro.

<< Edukacja Finansowa