Międzynarodowy Fundusz Walutowy

Międzynarodowy Fundusz Walutowy udziela swoim członkom krótkoterminowych pożyczek, które są wykorzystywane do wyrównania deficytu dewizowego.Międzynarodowy Fundusz Walutowy jest organizacją, która stoi na straży stabilności światowej gospodarki. 

Koncepcja utworzenia Międzynarodowego Funduszu Walutowego powstała na tym samy spotkaniu, na którym założono Bank Światowy, czyli konferencji w Bretton Woods, w 1944 roku. Formalnie instytucja ta powstała rok później, w 1945 roku po podpisaniu porozumienia przez 29 państw, a działać zaczęła w 1947 r.
Celem powstania MFW było zapobieganie chaosowi na powojennym rynku walutowym oraz wspomaganie państw członkowskich w odbudowie po zakończonej II wojnie światowej. Wstępnie do organizacji przystąpiły 44 kraje (w tym Polska i ZSRR). Obecnie liczba członków rozszerzyła się do 189.
Międzynarodowy Fundusz Walutowy pomaga udzielając swoim członkom krótkoterminowych pożyczek, które są wykorzystywane do wyrównania deficytu dewizowego.
MFW pełni kilka funkcji:
1. Regulacyjna - nadzoruje przestrzeganie przez państwa członkowskie reguł kursowych i ograniczeń walutowych
2. Kredytowa - udziela swoim członkom kredyty i pożyczki jako dodatkowe źródło finansowania
3.Konsultacyjna - państwa członkowskie mogą skorzystać z konsultacji u ekspertów funduszu
Najważniejszą funkcją jest udzielanie kredytów członkom MFW. Pieniądze na kredyty pochodzą ze środków własnych funduszu, a także są pozyskiwane od rządów oraz banków centralnych.
Warto wspomnieć, że każdy członek musi płacić tzw. kwotę udziałową. Wielkość tej wpłaty decyduje o ilości głosów, jakimi dysponuje dany kraj w MFW. Im więcej pieniędzy wpłaca państwo, tym ma więcej głosów, a co za tym idzie, ma również większy wpływ na politykę funduszu. Poza tym od wielkości składki zależy pomoc, jaką kraj może uzyskać z MFW.
Ciekawa jest historia członkostwa Polski, gdyż do funduszu dołączyliśmy jako jedni z pierwszych w 1944 r., jednak już w 1950 r. ZSRR zmusiło nas do jego opuszczenia. Przez 30 lat pozostawaliśmy poza tą strukturą jednak w 1981 r. zła sytuacja gospodarcza spowodowana wielkim zadłużeniem zmusiła nas do ponownego złożenia wniosku o członkostwo. Wniosek, ze względu na sprzeciw ze strony Stanów Zjednoczonych odrzucono. Do MFW wróciliśmy dopiero w 1986 r. Od tamtego czasu otrzymaliśmy w sumie 655 mln dolarów oraz 1,2 mld SDR (międzynarodowa jednostka walutowa). W 2009 roku Polska złożyła wniosek o linię kredytową o wartości 20 mld dolarów. MFW otworzył nam linię wartą 9,2 mld dolarów, z której Polska zrezygnowała w 2017 roku.
Od kilku lat pojawiają się głosy, że Międzynarodowy Fundusz Walutowy nie zapobiegł wielu kryzysom finansowym na świecie. Należy jednak pamiętać, że jest on jedyną instytucją, która działa na rzecz zachowania stabilności światowej gospodarki i wydaję się niezbędna do poprawnego funkcjonowania gospodarek wielu krajów.

<< Edukacja Finansowa