Najmocniejsze waluty. Ile kosztuję najdroższa ?

Za jedną ze najmocniejszych walut na świecie uznaje się dolara australijskiego.

Wielkość inflacji i stóp procentowych, skala bezrobocia, PKB, wahania cen akcji na giełdzie, napięcia polityczne, zmiana ekipy rządzącej, niepokoje społeczne czy też rodzaj prowadzonej polityki zagranicznej – wszystkie te elemetny mają wpływ na notowania walut poszczególnych krajów i określają, które z nich są najmocniejsze.

Euro a dolar

Do najczęściej wymienianych przez Polaków walut – euro, dolar amerykański, funt szterling, frank szwajcarski – tylko unijną jednostkę można uznać za najmocniejszą. Należy jednak pamiętać o tym, iż kryzys finansowy w znacznym stopniu obniżył poziom zaufania rynku walutowego do euro oraz Europejskiego Banku Centralnego jako instytucji zarządzającej wspólną polityką pieniężną. Choć kondycja europejskiej waluty z roku na rok wzrasta, nadal widoczne są efekty załamania gospodarczego. Pozostaje jeszcze niepewność związana z tym, jak rynki finansowe zareagują na ewentualne wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

Mniej tradycyjne waluty

Za jedną ze najmocniejszych walut na świecie uznaje się dolara australijskiego. Kraj ten wyróżnia się niskim długiem publicznym oraz wysoką pozycją w rankingu kredytowym, stąd waluta ta nie podlega znacznym wahaniom. Za silną walutę uchodzi również korona norweska, której wartość, co prawda, uzależniona jest od cen ropy naftowej, jednak dzięki utworzeniu funduszu naftowego rząd kraju stabilizować może ewentualne negatywne skutki niskiej wartości surowca. Wśród nieco bardziej egzotycznych, a zarazem silnych walut, zaliczyć można dolara hongkońskiego. Dynamiczna oraz konkurencyjna gospodarka niewątpliwie wpływa na wartość waluty. Ważny jest również wysoki poziom wolności gospodarczej w kraju. Podobne mechanizmy oddziałują w przypadku dolara singapurskiego. Wzrost gospodarczy w tym kraju, utrzymujący się od 2010 roku, dodatkowo stabilizuje walutę.

Co przyniesie rok 2016

Ten rok może być dla walut krajów rozwijających się pierwszym wzrostowym na przestrzeni ostatnich lat. Duża w tym zasługa krajów wysoko rozwiniętych, a reczej polityki pieniężnej największych banków centralnych, które dla pobudzenia wzrostu gospodarczego obniżyły stopy procentowe praktycznie do zera. W obecnej sytuacji nabardziej atrakcyjne dla inwestorów stają się rynki Brazyli, Rosji czy Indii. To właśnie brazylijski real od początku roku zyskał na wartości względem dolara aż 27 proc. Wszystko wskazuje na to, że będzie to złoty rok dla rynków wschodzących Rekomeduje się inwestycje w randa waluta RPA jest obecnie drugą najmocniejszą w tym roku. W tym samym koszyku walut obok randa, rubla, reala czy rupii jest złoty. W stosunku jednak do naszej waluty zagraniczni eksperci nie są już tak optymistycznie nastawieni. Zresztą nie ma się co dziwić. Kurs złotego względem dolara niewiele się zmienił – od początku roku jest o 10 groszy niższy, co oznacza umocnienie o ledwie 2,5 proc.

 

 

<< Edukacja Finansowa