Parlament Europejski

Parlament Europejski (PE) jest instytucją powstałą na kształt jednoizbowego parlamentu. Jego członkowie są wybierani na pięcioletnią kadencję przez obywateli państw będących członkami Unii Europejskiej. Parlament Europejski to jedna z głównych instytucji unijnych od decyzji której zależy życie wszystkich europejczyków.

Parlament Europejski (PE) jest instytucją powstałą na kształt jednoizbowego parlamentu. Jego członkowie są wybierani na pięcioletnią kadencję przez obywateli państw będących członkami Unii Europejskiej. Parlament zgodnie z decyzją Rady Europejskiej z 1992 r. ma trzy miejsca, w których pracuje. Są to Strasburg, gdzie mieści się jego główna siedziba, Bruksela, w której odbywa się większość prac legislacyjnych oraz Luksemburg, w którym mieści się Sekretariat Generalny. W tych trzech lokalizacjach posiada w sumie 29 budynków, które pełnią rolę powierzchni biurowej. W Parlamencie Europejskim pracuje 751 europarlamentarzystów, którzy pozostają niezależni lub zrzeszają się w grupy polityczne. Grup jest w parlamencie osiem a największe z nich to Grupa Europejskiej Partii Ludowej (EPP) oraz Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim. Te dwie partie skupiają w sumie 403 posłów.
Obrady plenarne PE odbywają się w Strasburgu przez jeden tydzień w miesiącu oraz w Brukseli przez kolejne 2 dni w miesiącu. Jeżeli pojawia się pilna potrzeba zwoływane są sesje nadzwyczajne.
Obrady zwołuje i kieruje nimi przewodniczący parlamentu, który jest wybierany na 2,5 letnią kadencję. Sesje odbywają się we wszystkich językach tzn. każdy poseł może wypowiadać się w swoim języku ojczystym i jest to na bieżąco tłumaczone na pozostałe języki.
Pracami legislacyjnymi zajmuje się 20 komisji, których skład odpowiada Parlamentowi. Ich spotkania odbywają się 1-2 razy w miesiącu. Są to jawne posiedzenia w Brukseli.
Parlament Europejski ma 3 funkcje, do których należą:
1. Funkcja Ustawodawcza
2. Funkcja Nadzorcza
3. Funkcja Budżetowa
Parlament Europejski pracuje we współpracy z Radą Unii Europejskiej w zakresie uchwalania części aktów prawnych. Jest to nazywane jako zwykła procedura ustawodawcza. Poza tym do kompetencji PE należy także ochrona interesów mieszkańców UE oraz zatwierdzanie przyjęcia nowych członków wspólnoty.

<< Edukacja Finansowa