Płatność firmowa powyżej 15 tys. zł przez rachunek.

Od 1 stycznia 2017 roku firmowe płatności powyżej 15 tys. złotych będą musiały być dokonywane za pośrednictwem rachunku bankowego. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizacje ustaw o PIT i CIT oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Celem zmian jest obniżenie limitu płatności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, które mogą być dokonywane poza rachunkiem płatniczym oraz powiązanie obowiązku dokonywania przez przedsiębiorców płatności poprzez rachunek bankowy ze strefą rozliczeń podatkowych.

Do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wprowadzono zmiany, zgodnie z którymi dokonywanie i przyjmowanie płatności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej następuje za pośrednictwem rachunku bankowego w każdym przypadku gdy jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności przewyższa 15 tys. zł. Transakcje w walucie obcej będą przeliczane na złotówki wg średniego kursu walut wskazanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Płatność powyżej 15 tys. złotych bez rachunku nie będzie zaliczana do kosztów uzyskania przychodu.

"Zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatnicy nie będą mogli zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego. Oznacza to wymóg dokonywania określonych rozliczeń za pomocą rachunku bankowego przedsiębiorcy zgodnie z regulacjami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej ze sferą rozliczeń podatkowych poprzez zastosowanie mechanizmu wyłączenia z kosztów podatkowych przy rozliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych i podatku dochodowego od osób fizycznych płatności dokonywanych z naruszeniem regulacji art.22 ustawy o swobodzie i działalności gospodarczej"- komunikat Kancelarii Prezydenta
Wprowadzone zmiany mają zwiększyć pewność i przejrzystość obrotu gospodarczego. Ponadto powinny zmusić przedsiębiorcę do realizowania obowiązków podatkowych w należyty sposób, czyli wykazywanie rzeczywistych dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej celem opodatkowania.

"Zgodnie z przepisem przejściowym zmieniane regulacje ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych mają zastosowanie do płatności dokonywanych w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2016 r. Jednocześnie rozwiązanie to nie będzie miało zastosowania do płatności wynikających z transakcji zawartych przed dniem 1 stycznia 2017 r., jeżeli wartość transakcji nie przekracza dotychczasowego (15 tys. euro) limitu" - wyjaśnia Kancelaria Prezydenta.

<< Edukacja Finansowa

Aplikacja KantorEkspert

Pobierz aplikację
szybko i wygodnie sprawdzaj kursy
aplikacja kantorekspert.pl google
aplikacja kantorekspert.pl apple
aplikacja kantorekspert.pl

Kursy walut

kupnosprzedaż
Flaga EUREUR4.2681 4.2841
Flaga USDUSD3.8585 3.8745
Flaga GBPGBP5.0727 5.0887
Flaga CHFCHF3.8955 3.9115
Flaga NOKNOK0.4207 0.4267
Flaga SEKSEK0.4043 0.4103
2019-12-06 22:59:57
Kurs na żywo: włącz
więcej walut
zamknij