Płatność firmowa powyżej 15 tys. zł przez rachunek.

Prezydent podpisał nowelizacje ustaw o PIT i CIT oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Od 1 stycznia 2017 roku firmowe płatności powyżej 15 tys. złotych będą musiały być dokonywane za pośrednictwem rachunku bankowego. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizacje ustaw o PIT i CIT oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Celem zmian jest obniżenie limitu płatności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, które mogą być dokonywane poza rachunkiem płatniczym oraz powiązanie obowiązku dokonywania przez przedsiębiorców płatności poprzez rachunek bankowy ze strefą rozliczeń podatkowych.

Do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wprowadzono zmiany, zgodnie z którymi dokonywanie i przyjmowanie płatności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej następuje za pośrednictwem rachunku bankowego w każdym przypadku gdy jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności przewyższa 15 tys. zł. Transakcje w walucie obcej będą przeliczane na złotówki wg średniego kursu walut wskazanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Płatność powyżej 15 tys. złotych bez rachunku nie będzie zaliczana do kosztów uzyskania przychodu.

"Zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatnicy nie będą mogli zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego. Oznacza to wymóg dokonywania określonych rozliczeń za pomocą rachunku bankowego przedsiębiorcy zgodnie z regulacjami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej ze sferą rozliczeń podatkowych poprzez zastosowanie mechanizmu wyłączenia z kosztów podatkowych przy rozliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych i podatku dochodowego od osób fizycznych płatności dokonywanych z naruszeniem regulacji art.22 ustawy o swobodzie i działalności gospodarczej"- komunikat Kancelarii Prezydenta
Wprowadzone zmiany mają zwiększyć pewność i przejrzystość obrotu gospodarczego. Ponadto powinny zmusić przedsiębiorcę do realizowania obowiązków podatkowych w należyty sposób, czyli wykazywanie rzeczywistych dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej celem opodatkowania.

"Zgodnie z przepisem przejściowym zmieniane regulacje ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych mają zastosowanie do płatności dokonywanych w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2016 r. Jednocześnie rozwiązanie to nie będzie miało zastosowania do płatności wynikających z transakcji zawartych przed dniem 1 stycznia 2017 r., jeżeli wartość transakcji nie przekracza dotychczasowego (15 tys. euro) limitu" - wyjaśnia Kancelaria Prezydenta.

<< Edukacja Finansowa