Przewóz pieniędzy przez granicę.

Przewóz pieniędzy przez granicę. Wymiana walut przez kantor internetowy.

Przewóz środków płatniczych przez granicę

Każda osoba, która przekracza granicę innych państw powinna wcześniej zapoznać się z przepisami obowiązującymi na ich terytoriach. Dotyczy to przede wszystkim przepisów prawa przy odprawie celnej - w końcu nikt nie chce zakończyć swojej podróży już na przejściu granicznym bądź na lotnisku. Podróżni powinni szczególnie uważać na ilość więzionej przez siebie gotówki. Ile pieniędzy możesz zabrać ze sobą i czy konieczne jest ich zgłoszenie służbom celnym?

Deklaracja przewozu środków płatniczych

Podróżny musi podać w deklaracji przewozu środków płatniczych informacje jak ilość środków, które przewozi, ich walutę lub formę oraz wartość. Wszyscy podróżni muszą składać stosowną deklarację - nie jest ważne, czy są rezydentami danego kraju, czy nie.

Środki płatnicze to gotówka, a więc wszystkie banknoty i monety - również te wycofane z obiegu, weksle oraz czeki złoto. Karty płatnicze nie są zaliczane do środków płatniczych.

Przywożenie i wywożenie pieniędzy - Unia Europejska

Od czerwca 2021 r. w całej UE obowiązują przepisy, które nałożyły obowiązek zgłaszania deklaracji dot. przewożonych pieniędzy.

Osoba, która wjeżdża lub wyjeżdża z terenu Unii Europejskiej i ma przy sobie co najmniej 10 000 euro, musi wypełnić deklarację i przedstawić ją stosownym organom celnym (Służbie Celno-Skarbowej lub Straży Granicznej). Przepisy te mają zastosowanie do każdej osoby przewożącej pieniądze przez granicę, bez znaczenia jest środek transportu, jakim ona podróżuje.

Dodatkowo, przepisy mają zastosowanie także do pieniędzy w przesyłkach (np. pocztowych, cargo, kurierskich), w związku z tym organy celne mogą wezwać nadawcę lub odbiorcę do przedstawienia deklaracji dotyczącej pieniędzy (w ciągu 30 dni od wezwania).

UK

Aby poznać ilość środków płatniczych, które można legalnie przywieźć do Polski z Wielkiej Brytanii wystarczy przeliczyć 10 000 euro na funty - podróżny może przewieźć ok. 8 549 funtów brytyjskich (wg. kursu w dniu 27.07.2021 r.).

Jeśli środki o równowartości bądź przekraczające wartość 10 000 EUR nie zostaną zgłoszone, to popełniane jest wykroczenie skarbowe. W konsekwencji może zostać nałożona kara grzywny oraz skonfiskowanie pieniędzy, których legalności źródła pochodzenia nie można udowodnić. Skonfiskowana gotówka może zostać odzyskana po złożeniu stosownych wyjaśnień

Przywożąc na teren UK środki o wartości 10 tysięcy funtów lub większej, należy wypełnić deklarację celną.

Strefa Schengen

Jeśli podróżny zamieszkuje kraj należący do strefy Schengen i przekracza granice w krajach, które także należą do tej strefy, nie musi wypełniać deklaracji dot. ilości przewożonej gotówki, nawet w przypadku kwoty przewyższającej 10 000 euro.

Kraje, które nie będą wymagać od obywateli innych krajów (wchodzących w skład Schengen) składania deklaracji to: Austria, Belgia, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Czechy, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry i Włochy a także Szwajcaria, Islandia, Norwegia i Liechtenstein (kraje EOG).

USA

Jeśli przekraczamy granice USA i przewozimy środki płatnicze o wartości 10 000 dolarów amerykańskich lub wyższej, należy wskazać je w deklaracji. Po wskazaniu, należy spodziewać się dalszych kontroli - lepiej jednak jest podać odpowiedź prawdziwą, niż kłamać.

Zasada ta oczywiście dotyczy nie tylko Stanów Zjednoczonych Ameryki. Jeśli przekroczysz określony limit określający wartości środków, których nie trzeba zgłaszać i nie wypełnisz deklaracji, możliwe, że wyjdzie to na jaw przy losowej kontroli. W takiej sytuacji na pewno zostaną wyciągnięte wobec Ciebie konsekwencje prawne - jest to oszustwo.

<< Edukacja Finansowa