Wszystkie rodzaje przelewów w Polsce.

Najpopularniejszym przelewem w naszym kraju jest Elixir- przelew złotówkowy.

Każdy kraj ma własny system przelewów. Działają one w kraju ale niestety najczęściej nie mają możliwości przesłania środków za granicę.

 

Najpopularniejszym przelewem w naszym kraju jest Elixir- przelew złotówkowy. System Elixir oznacza nic innego jak to,że banki mają sesje przychodzące i wychodzące. W dni robocze w systemie Elixir odbywają się trzy sesje rozliczeniowe, co znacznie usprawnia przesył środków pomiędzy bankami. Taki przelew jest realizowany w ciągu kilku godzin. Wysyłając środki przelewem Elixir przed południem  jeszcze tego samego dnia znajdą się na wskazanym rachunku. Natomiast dokonując przelewu popołudniem środki zostaną zaksięgowane na rachunku odbiorcy rano następnego dnia roboczego.

Dla waluty euro powinniśmy wybrać przelew europejski -SEPA (Single Euro Payment Area) Strefa Jednolitego obszaru płatniczego w euro. Oznacza to, iż w krajach UE obowiązują te same zasady wykonywania płatności w tej walucie. Wszystkie kraje obowiązuje jednakowa procedura realizacji takiego przelewów.
Przelew SEPA to  przede wszystkim oszczędność czasu,  ponieważ wewnątrz strefy euro jest realizowany w ciągu 1-2dni  roboczych. Bardzo podobnie jak jak zwykle przelewy krajowe. Pomijając przelewy zagraniczne w innych walutach gdzie na pieniądze trzeba czekać nawet do kilku dni.
Przelew SEPA to także znane koszty. Koniec z gigantyczną prowizją banku osoby wysyłającej, prowizją korespondenta i banku odbiorcy. KantorEkspert.pl  realizuje przelewy wyłącznie w kraju    i jest to koszt 5 zł  do banków niewspółpracujących natomiast do banków partnerskich jest całkowicie darmowy.
Przelew SEPA to także gwarancja, że odbiorca otrzyma dokładnie taka kwotę jaka została przelana. 
Nie ma możliwości potrącania środków z przesyłanej kwoty przez banki pośredniczące.

Dane jakie potrzebujemy do dokonania przelewu zagranicznego to numer rachunku oraz IBAN odbiorcy.
Jeśli wysyłamy pieniądze z zagranicznego rachunku do banku w Polsce IBAN ma postać:
PL-- ---- ---- ---- ---- ----- ---- 
Co oznacza ten skrót?
 PL- kod kraju i pełny 26 cyfrowy numer rachunku. Nie zapominajmy, że IBAN banku zagranicznego  może być krótszy lub zawierać litery. Można go znalezc w szczegółach konta w serwisie bankowości elektronicznej lub zapytać w oddziale banku.

Standardowo przelewy SEPA są wysyłane trybem SHA, oznacza to rozłożenie kosztów na nadawcę i odbiorcę. Mówiąc koszty mamy na myśli dwie opłaty. Opłata za wysłanie przelewu  a druga koszty banków pośredniczących. Przelew zagraniczny zwykle zanim dotrze do odbiorcy trafia najczęściej do banków pośredniczących. Zależy to oczywiście od umów jakie banki mają między sobą. Klienci najczęściej wybierają tą opcję, ponieważ koszty przelewu płaci nadawca, natomiast odbiorca ponosi ewentualne koszty pośredników .
Rzadziej wybieraną opcją przelewu jest tryb OUR. Oznacza to, że koszty przelewu ponosi nadawca.

<< Edukacja Finansowa