Ryzyko walutowe ? co każdy powinien o nim wiedzieć?

Czym jest ryzyko walutowe ? Kantor internetowy wymieni bez ryzyka.Ryzyko walutowe dotyczy wszystkich, a w szczególności spółek, które przeprowadzają transakcje w walutach zagranicznych. Zarządzanie nim jest obecnie bardzo ważne – powinny to robić zarówno spółki, gdyż sytuacja gospodarcza z powodu pandemii COVID-19 jest niepewna, jak i  osoby prywatne – by nie stracić swojego kapitału. Czym jest „ryzyko walutowe” i co zrobić, by zyskać, a nie stracić?

„Ryzyko walutowe”

„Ryzyko walutowe” nazywane jest także „ryzykiem kursowym”. Jest to ryzyko, które wiąże się z wahaniami kursów walut, a dokładniej wahaniem kursu jednej waluty w stosunku do innej. Wahania te mogą stać się przyczyną, strat bądź zysków. 

Ryzyko walutowe pojawia się wtedy, gdy transakcje przeprowadzane są w walutach obcych – przykładowo z firmami zagranicznymi. Wzrasta wraz z dynamicznymi zmianami na giełdzie i destabilizacją kursów walut, co można było obserwować m.in. tuż po rozpoczęciu się globalnej pandemii COVID-19.

Straty i zyski

Najbardziej narażone na straty są osoby, które rozliczają się w walucie obcej. Tracą one środki, gdy występują różnice kursowe tj. wtedy, gdy ich waluta krajowa „słabnie” względem waluty zagranicznej - tej, w której przeprowadzana jest transakcja.

W sytuacji, kiedy waluta krajowa staje się coraz droższa, ryzyko finansowe może przynieść korzyści. Niestety polski złoty nie należy do "mocnych” walut. Na jego niekorzyść działa wysoka inflacja – jak podał GUS ceny w sierpniu br. , w porównaniu do sierpnia ubiegłego roku, wzrosły o ok. 5,5%, natomiast w ciągu miesiąca (od lipca do sierpnia 2021 r.) ceny wzrosły o ok. 0,3%.

Zarządzanie ryzykiem walutowym

Istnieje wiele metod zarządzania ryzykiem walutowym. Poniżej prezentujemy opisy niektórych z nich:

  1. Rozliczanie się w walucie krajowej – w ten sposób można całkowicie wyeliminować ryzyko walutowe. Rozliczając się z kontrahentami (zarówno spółkami, jak i osobami prywatnymi) w Polskich Złotych (PLN), nie jesteśmy narażeni na straty spowodowane wahaniem kursów walut. Wadą jest to, że omijają nas możliwe zyski oraz fakt, że nie każda osoba/spółka wyrazi zgodę na takie rozwiązanie – wtedy to one muszą borykać się ze wspomnianym ryzykiem. 

  2. Klauzule – w przypadku handlu między podmiotami warto wdrożyć klauzule waloryzacyjne (czyli klauzule o zmianie cen towarów). Dzięki załączeniu takiej klauzuli do umowy między kontrahentami możliwe jest zmienianie ceny towaru proporcjonalnie do zmian kursu waluty.  Dodatkowo w klauzuli można zawrzeć zapisy o rozłożeniu ryzyka na wszystkie strony umowy bądź tylko na jedną.

  3. Leading and lagging, czyli przyspieszanie i opóźnianie – metoda ta polega na przyspieszeniu transakcji lub/i opóźnieniu jej w czasie. Przyśpieszenie bądź opóźnienie zależne jest od przewidywań spółki co do wartości waluty krajowej oraz wzrostu wartości waluty zagranicznej - tej, w której prowadzi transakcje.

  4. Foreward – kontrakty, w których już w chwili ich zawarcia znajdują się zapisy dotyczące kursu, po jakim należy liczyć należności.

Najprostszą metodą jest jednak znalezienie kantoru jak KantorEkspert.pl , w którym oferowane są atrakcyjne kursy walut. W końcu lepiej jest wymienić pieniądze wcześniej, po korzystnym kursie, niż później tracić.

<< Edukacja Finansowa