Stopa procentowa

Stopa procentowa to wartość oprocentowania pożyczki udzielonej przez posiadacza kapitału innemu podmiotowi. Stopa procentowa to termin, który bardzo często przewija się w mediach. Ma też bardzo duży wpływ na kursy walut.

Stopa procentowa to wartość oprocentowania pożyczki udzielonej przez posiadacza kapitału innemu podmiotowi. Jest ona ustalana przez bank centralny, który w ten sposób może regulować sytuację na rynku. Jest to możliwe, ponieważ zmieniając poziom stóp procentowych można wpłynąć na ilość pieniędzy w obiegu. Jeżeli stopy się podwyższy teoretycznie powinien nastąpić spadek ilości waluty i wzrost jej atrakcyjności dla inwestorów. Odwrotna sytuacja będzie miała miejsce w przypadku jej obniżenia. W Polsce stopy procentowe ustala Rada Polityki Pieniężnej. Jej zadaniem jest utrzymywanie inflacji na odpowiednim, wcześniej ustalonym poziomie oraz działania pobudzające wzrost gospodarczy.

Istnieją cztery rodzaje stóp procentowych:

1. Stopa referencyjna - jest to oprocentowanie bonów pieniężnych, które NBP emituje, gdy chce zmniejszyć podaż pieniędzy a skupuje gdy zachodzi konieczność wprowadzenia na rynek większej ilości waluty

2. Stopa depozytowa - jest to oprocentowanie depozytów, które wpłacają do banku centralnego banki komercyjne

3. Stopa lombardowa - jest to oprocentowanie pożyczek udzielanych przez NBP bankom komercyjnym pod zastaw papierów wartościowych

4. Stopa redyskonta - jest to oprocentowanie pożyczek udzielanych przez NBP bankom komercyjnym odbywających się na zasadzie skupowania przez bank centralny weksli banku komercyjnego

Bardzo ciekawą stopą poza wyżej wymienionymi jest tzw. stopa rezerwy obowiązkowej. Określa ona poziom rezerwy cząstkowej dla banków komercyjnych. Oznacza to dla banku obowiązek składania w banku centralnym od kilku do kilkunastu procent złożonego u nich depozytu w banku centralnym. Resztę pieniędzy może wykorzystać do udzielania nowych kredytów, pożyczek itp. Jest to jeden ze sposobów kreacji pieniądza, a co za tym idzie ma wpływ na poziom inflacji.

Informacje na temat decyzji w sprawie stóp procentowych są bardzo ważne z punktu widzenia handlu na rynku walutowym zarówno przez brokera, jak i kantor internetowy. Jeżeli zapadnie decyzja o wzroście, cena waluty powinna wzrosnąć. Jeżeli bank centralny podejmie decyzje o obniżeniu stóp cena waluty powinna się obniżyć. Oznacza to, że jeśli EBC postanowi podnieść stopy, kurs EUR/PLN powinien wystrzelić do góry. W praktyce bywa różnie, ponieważ kursy podlegają manipulacjom przeprowadzanym przez spekulantów. Handlując należy mieć to zawsze na uwadze.

<< Edukacja Finansowa