WIBOR a WIRON. Czym jest indeks WIRON, który ma zastąpić WIBOR?

Czym jest WIRON ?WIBOR (Warszawski Indeks Bardziej Opłacalnych Rozliczeń) to indeks oparty na rynku międzybankowym, który odzwierciedla średnie koszty kredytów dla banków w Polsce.

Indeks ten jest często używany jako benchmark do określania oprocentowania kredytów mieszkaniowych i innych kredytów dostępnych dla konsumentów w Polsce.

WIRON (Warszawski Indeks Rentowności Oprocentowanych Nakładów) jest nowym indeksem, który ma zastąpić WIBOR. Ma on uwzględniać stopy procentowe ustanowione przez Bank Centralny w Polsce, a także stopy rynkowe, co ma zapewnić bardziej rzetelne i stabilne odzwierciedlenie kosztów kredytów dla banków i konsumentów.

WIRON ma być bardziej odpowiedni jako benchmark dla oprocentowania kredytów i inwestycji, ponieważ uwzględnia nie tylko stopy rynkowe, ale także stopy procentowe ustanawiane przez Bank Centralny. WIRON ma być bardziej stabilny i przejrzysty, co powinno umożliwić lepsze prognozowanie kosztów kredytów i inwestycji w Polsce.

<< Edukacja Finansowa