Wykresy walut.

Jak powstają wykresy walutWykresy walut odzwierciedlają wartość jednej waluty w stosunku do drugiej w danej chwili. Na osi pionowej mamy bowiem wartość wyrażaną w walucie kwotowanej, natomiast oś pozioma przedstawia czas. 

Powstają one poprzez połączenie ze sobą cen otwarcia i zamknięcia w wybranym interwale czasowym. Im krótszy interwał, tym więcej danych pojawi się na wykresie. Punkty połączone są liniami obrazującymi zmianę ceny (wzrost lub spadek).

Przykładowo w przypadku pary walutowej EUR/USD - na osi pionowej znajduje się wartość wyrażona w dolarach amerykańskich (USD), jaką trzeba zapłacić w wybranej chwili (oś pozioma) za jedno euro (EUR).

Standardowo na wykresie przedstawiany jest kurs określany mianem bid. Jest to kurs, po którym dokonujemy transakcji sprzedaży. Nad kursem bid z kolei znajduje się kurs ask (offer), wedle którego rozliczane są transakcje kupna. Różnica pomiędzy ceną bid i ask stanowi spread, który jest kosztem zawieranej transakcji. Warto przy tym pamiętać, że jeśli chcemy sprzedawać, to robimy to po cenie niższej (bid), natomiast kupno następuje po cenie wyższej (ask).

Istnieje wiele rodzajów wykresów walut. Do najpopularniejszych wykresów należą trzy rodzaje: świecowy, słupkowy oraz liniowy.

Wykresy świecowe należą do najbardziej obrazowych. Japonia była pierwszym krajem, która zaczęła je stosować. Wykresy te należą do grupy najwcześniej stosowanych form analizy technicznej. Są one najbardziej intuicyjne do interpretowania ruchu cen na wykresach. Efekt został uzyskany poprzez zastosowanie kolorów do malowania korpusów świec. Korpus (ciało świecy) stanowi zakres cen w danym okresie do momentu otwarcia do zamknięcia świecy. Natomiast cienie (knoty) wyznaczają poziomy maksymalne i minimalne.

Wykres słupkowy pokazuje poziomy cen otwarcia, minimum, maksimum oraz zamknięcia każdego okresu. Okresem jest interwał czasu wybrany do analizy np. 1-minutowy (w przypadku analizy krótkoterminowej) lub tygodniowy (na dłuższy termin).

Wykresy liniowe zawiera stosunkowy mało informacji w porównaniu z wykresem świecowym i słupkowym. W danym momencie przedstawiają one obecną cenę. W aspekcie informacji historycznych jest to cena zamknięcia wyszczególnionego okresu czasu.

<< Edukacja Finansowa