Zakładanie konta w zagranicznym banku

Zakładanie konta w zagranicznym banku. Wymiana walut przez kantor internetowy. Ogólne zasady tworzenia konta przez Internet za granicą są bardzo podobne do tych obowiązujących w Polsce. Należy wybrać bank, w którym chcemy założyć konto i zapoznać się z warunkami jego otworzenia i prowadzenia, a także wszelkimi opłatami, które możemy w związku z tym ponieść.

Ważne jest sprawdzenie wszelkich wymagań formalnych stawianych przez bank przed próbą otworzenia konta. W innym wypadku formularz online , czyli wniosek o założenie konta przesłany do banku może zawierać błędy bądź być niepełny (może brakować wymaganych dokumentów), co będzie skutkowało jego odrzuceniem.

Wymagania przy zakładaniu konta w zagranicznym banku

Zazwyczaj wystarczają skany dokumentów jak dowód osobisty i/lub zaświadczenie o miejscu zamieszkania. Bank zagraniczny może jednak wymagać np. notarialnego poświadczenia dokumentów. Dokumenty są dołączane do formularza online, w trakcie wypełniania wniosku o otworzenie i prowadzenie konta.

Bank może prowadzić dodatkową weryfikację źródeł dochodów – mogą pojawić się pytania np. o średnie roczne salda na innych kontach, a nawet prośba o potwierdzenie źródła gotówki (np. skan umowy o pracę) przechowywanej na innych rachunkach. Wiele banków prowadzi też zdalną weryfikację tożsamości – konsultant łączy się z przyszłym klientem przez Internet, z wykorzystaniem kamerki internetowej bądź smartfona i zadaje pytania weryfikacyjne (np. o pesel).

Należy wziąć też pod uwagę kwestię kodów SMS przesyłanych przez bank podczas korzystania z bankowości internetowej. Nie zawsze można korzystać z numeru telefonu polskiej sieci komórkowej. Często należy posiadać numer telefonu w kraju, w którym chcemy założyć konto.

Wiele zagranicznych banków wymaga podania adresu zameldowania na terenie kraju, w którym bank ma siedzibę. Innym problemem może być wymóg jednorazowej wizyty w placówce banku, po przesłaniu formularza online (jest tak np. w Czechach).

Korzyść dla obywateli Unii Europejskiej – podstawowy rachunek płatniczy

Każdy obywatel kraju należącego do UE ma prawo do otworzenia podstawowego rachunku płatniczego. Bank znajdujący się na terenie Unii musi go otworzyć bez względu na to, czy dana osoba mieszka w kraju, w którym bank ma swoje oddziały. Wniosek może zostać jedynie wtedy, gdy zainteresowana takim rachunkiem osoba posiada już podobny rachunek w innym banku, w tym samym kraju.

Nowe rozwiązania – aplikacje i karty wielowalutowe

Ostatnio popularne stały się aplikacje służące prowadzeniu rachunków w wielu walutach. Niewątpliwym ich plusem są kursy wymiany walut – zazwyczaj lepsze niż te, które oferują banki mające stacjonarne placówki. Zazwyczaj rozwiązania te oferują bezpłatne podstawowe konto - płaci się jedynie za przesyłkę karty oraz kilka płatnych planów prowadzenia konta do wyboru. Można też korzystać z dedykowanych aplikacji na telefony i oferowanych przez nie kart wirtualnych.

Minusem tych rozwiązań jest przede wszystkim brak oddziałów banku – wszelkie problemy należy zgłaszać poprzez support (pomoc) online. Dodatkowo nie wszystkie rozwiązania oferują polskie numery IBAN. Niektórzy zarzucają im też wątpliwe bezpieczeństwo i rezygnują z nich obawiając się wycieku danych przy przesyłaniu skanów dokumentów jak dowód osobisty.

Jak wymieniać i przelewać pieniądze na zagraniczne konta?

Kantor online jest dobrym rozwiązaniem, jeśli chcemy korzystać z opcji wymiany wielu walut. Wystarczy otworzyć rachunek w wybranej walucie, w polskim bądź zagranicznym banku. Wymieniona w kantorze kwota zostanie przelana na podany przez Ciebie numer rachunku.

Korzystając z usług kantoru internetowego możesz mieć pewność, że Twoje pieniądze są bezpieczne. KantorEkspert.pl przestrzega procedur zawartych w Ustawie o ochronie danych osobowych i stosuje się do dobrych praktyk oraz rekomendacji Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO). Dzięki Certyfikatowi SSL na stronie kantorekspert.pl, gwarantujemy pełną poufność danych. Należy pamiętać, że KantorEkspert.pl został otworzony w Polsce i podlega prawu obowiązującemu na terenie RP.

Dodatkowym atutem kantorów online jest to, że oferują szereg udogodnień. Przykładowo Aplikacja KantorEkspert dostępna w sklepie Google Play pozwala na szybkie sprawdzanie kursów wymiany walut.

<< Edukacja Finansowa